Skip to main content

ĐGH Phanxicô - Hãy Là Giám Mục Vì Đoàn Chiên Của Anh Em, Đừng Vì Sự Nghiệp Của Mình

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tập trung những suy tư của Ngài về bài đọc Sách Công Vụ Tông Đồ trong ngày đoạn Phaolô, “được Thần Khí thúc đẩy”, đã chia tay các Trưởng Lão Giáo Hội tại Ephesus để đi Jerusalem. “Đó là một sự thay đổi mang tính quyết định, một sự thay đổi chạm vào tâm hồn, đó cũng là một sự thay đổi cho chúng ta thấy con đường dành cho mọi vị giám mục khi đến giờ phải ra đi và từ nhiệm”, Ngài nói.

Sự xét lương tâm của Phaolô

ĐGH Phanxicô - Một Giám Mục Tốt Là Một Vị Biết Tỉnh Thức, Canh Phòng và Gần Gũi Với Đoàn Chiên

Theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô, một vị giám mục tốt lành là người gần gũi với đoàn chiên của mình, thức tỉnh và canh phòng, bảo vệ và xác quyết cho đoàn chiên về mặt đức tin. Đây là trọng tâm bài giảng của Đức Giáo Hoàng trong Thánh Lễ sáng Thứ Sáu (04/05) tại Nguyện Đường Santa Marta.

Sự lệch hướng của dân Thiên Chúa

ĐGH Phanxicô - Mục Tử Phải Biết Biện Phân, Khước Từ Sự Dữ, Quan Tâm Người Khác

Một mục tử phải đầy đam mê, phải biết cách biện phân và cách khước từ sự dữ. Đây là những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ vào sáng Thứ Năm (22/06) tại Nguyện Đường Santa Marta, nơi mà Ngài tập trung vào hình tượng Tông Đồ Phaolô và rồi hướng sự chú ý của Ngài đến gương sáng mà Cha Don Milani mang lại. Giống như vị linh mục coi xứ Barbiana, Đức Giáo Hoàng nói, người ta phải quan tâm đến người thân cận của mình.

ĐGH Phanxicô - Một Vị Mục Tử Tốt Lành Tránh Xa Quyền Lực Và Đồng Tiền, Sẽ Không Bao Giờ Cay Đắng

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói một người mục tử tốt lành là người đi theo Chúa Giêsu thay vì quyền lực, đồng tiền hay bè phái và ngay cả khi bị mọi người bỏ rơi thì buồn đó nhưng không bao giờ cay đắng. Ngài đã giảng trong Thánh Lễ sáng Thứ Ba (18/10) cử hành tại Nguyện Đường Santa Marta.

Lấy gợi hứng từ Thư Thứ Hai Gửi Cho Ti-mô-thê, bài giảng của Đức Giáo Hoàng là một suy tư về những khó khăn mà các tông đồ phải đối diện giống như Phaolô trong giai đoạn cuối đời khi họ bị bỏ mặc không có phương tiên, bị mọi người bỏ rơi và phải xin mọi thứ như những người hành khất.

Subscribe to Mục Tử Tốt Lành