Skip to main content

Một Mặt Nhật Rỉ Máu Tại Argentina? Đức Giám Mục Điều Tra Một Phép Lạ Thánh Thể

Buenos Aires, Argentina, 14/04/2017 (MAS) – Một vị giám mục tại một tỉnh của Argentina tại Santa Fe đang điều tra một mặt nhật đựng Thánh Thể có vẻ như đã chảy máu trong lúc tôn kính tại một nhà cai nghiện.

Đức Giám Mục Luis Fernandez của giáo phận Rafaela đã thông báo rằng một cuộc điều tra sẽ được thực hiện để xem xét điều gì đã xảy ra vào đầu tuần này, khi một nhóm bạn trẻ đang chầu Thánh Thể và thấy một chất trong mặt nhật thánh có vẻ như chảy máu.

Một Linh Mục Công Bố Phép Lạ Thuộc Về Bậc Đáng Kính Margaret Sinclair

Glasgow, Scotland, 09/02/2017 (MAS) – Một vị linh mục Glasgow nói rằng ngài tin rằng ngài đã được sống sót khỏi một nỗi sợ hãi về tình trạng sức khỏe cận tử nhờ vào sự chuyển cầu lạ lùng của Bậc Đáng Kính Margaret Sinclair, một cô gái nghèo vùng Edinburgh trở thành nữ tu đã qua đời năm 1925.

Subscribe to Phép Lạ