Skip to main content

ĐGH Phanxicô - Truyền Giáo Là Công Việc Của Thần Khí

Trong bài giảng trong Thánh Lễ sáng Thứ Năm (19/04), Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc nhớ chúng ta rằng mọi người Kitô Hữu có một sự buộc và sứ mạng cần phải hoàn thành: loan báo tin mừng. “Hãy đứng lên”, “đến gần”, và “bắt đầu với một hoàn cảnh thật” là ba chìa khóa để khai mở việc phúc ấm hóa là gì.

Làn sóng bách hại gieo Lời Thiên Chúa

Đức Giám Mục Barron: Đừng Coi Thường Kitô Giáo

Chicago, 04/01/2018 (MAS) – Nói với khoảng 8,000 người trong buổi hội thảo lãnh đạo Công Giáo, Đức Giám Mục Robert Barron đã nói vào Thứ Ba là việc tín thác vào Đức Kitô phục sinh sẽ mang lại cho chúng ta lòng can đảm để rao giảng sự thật cách mạnh mẽ.

Đức Giáo Hoàng Trong Giờ Kinh Truyền Tin: Việc Truyền Giáo Của Giáo Hội Được Tín Thác Cho Thánh Gioan Phaolô II

Vatican, 23/10/2017 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã loan báo Tháng 10/2019 là một “Tháng Truyền Giáo Ngoại Trường” sẽ được cử hành và đánh dấu trên toàn thể Giáo Hội trên khắp thế giới, và tín thác sứ mạng của Giáo Hội trên thế giới cách đặc biệc cho Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Một Vị Giám Mục Ý Được Cho Nghỉ Hưu Sớm Theo Yêu Cầu Để Làm Việc Truyền Giáo Theo Sở Nguyện

Melfi-Rapolla-Venosa, Ý, 25/04/2017 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chấp nhận lời yêu cầu nghỉ hưu sớm của Giám Mục Ý Gianfranco Todisco, khi Ngài xin được phép trở về với công việc truyền giáo hoặc được sai đến giáo phận “xa nhất, bất lợi nhất”.

Toà Thánh Vatican đã thông báo về việc từ nhiệm của Đức Giám Mục Todisco vào ngày 21/04 trong tư cách Giám Mục Giáo Phận Melfi-Rapolla-Venosa ở miền nam nước Ý. Đức Giám Mục năm nay 71 tuổi, luật nghỉ hưu bình thường là 75.

Matteo Ricci - Vị Ngôn Sứ Của Thời Kỳ Tân Phúc Âm Hoá

Làm sao chúng ta có thể thuyết phục các thành phần của một nền văn hoá đã trải qua thời kỳ tinh luyện, bền vững, và trưởng thành rằng bên cạnh những thành tựu họ đạt được, thì họ vẫn còn đang thiếu một sự thật quan trọng nhất trong tất cả mọi sự thật?

Làm sao ta có thể đem Kinh Thánh đến cho một dân tộc có nền tảng phong phú và đầy tự hào về đời sống tâm linh? Đó chính là thách đố mà các nhà truyền giáo Dòng Tên đã can đảm đối diện khi đang phục vụ trong vai trò truyền giáo của mình tại Trung Hoa vào thế kỷ 16.

Subscribe to Truyền Giáo