Skip to main content

ĐGH Phanxicô - Chúa Giêsu Mong Muốn Sự Hòa Giải

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dùng Bài Tin Mừng trong ngày (Mt 5:20-26) như là một khởi điểm cho bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng Thứ Năm (14/06) tại nguyện đường Santa Marta. Ngài nói Chúa Giêsu mong muốn một sự hòa giải “triệt để”.

Sự khôn ngoan con người

Không Có Sự Hoà Hợp Nội Tại Có Thể Hoà Giải Được Không?

Trong cuộc sống, bằng chứng nghiệm của bản thân, mỗi người chúng ta đều đã và đang trải qua những chia rẽ trong các mối quan hệ của bản thân mình: nơi gia đình, nơi tổ chức, nơi công việc, trong các mối quan hệ xã hội... Bất cứ một sự chia rẽ nào đều là kết quả của sự bất an trong nội tại của chúng ta. Nghĩa là, chúng ta không có sự hoà hợp ở nơi chính cõi lòng mình trong tương quan với bản thân và sau đó là với người khác.

Subscribe to Hoà Giải