Skip to main content

Người Kitô Hữu Phải Bác Bỏ Tội Lỗi Được Thực Hiện Nhân Danh Đồng Tiền và Quyền Lực, Đức Giáo Hoàng Phanxicô Nói Trong Tập Sách Mới

Tin Mừng đòi hỏi các Kitô Hữu “bỏ đi các tội lỗi cá nhân và xã hội chống lại Thiên Chúa và người thân cận nhân danh đồng tiền và quyền lực vì chính nó”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết trong phần giới thiệu một cuốn sách mới, Potere e Denaro (“Quyền Lực và Đồng Tiên”).

Đức Giáo Hoàng Nói Với Các Lãnh Đạo Kinh Doanh: 'Đồng Tiền Để Phục Vụ, Chứ Không Phải Để Cai Trị'

Vatican, 18/11/2016 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào Thứ Năm đã nói với các tham dự viên trong một cuộc hội thảo tại Vatican cổ võ các nhà lãnh đạo kinh doanh là những tác nhân của sự bao gồm xã hội và kinh tế, suy tư với họ về 3 thách đố của kinh doanh: việc sử dụng tiền cách đúng đắn, lòng trung thực và tình liên đới.

Subscribe to Đồng Tiền