Skip to main content

Trong Bình An Của Đức Kitô, Chúng Ta Có Thể Làm Điều Không Thể

Lễ Giáng Sinh Năm B, 24/12/2017

Một số bài đọc cho các Thánh Lễ Giáng Sinh nói về bình an của Thiên Chúa đến với trái đất. Thực vậy, trong suốt các bài của Thánh Luca, tước hiệu quan trọng nhất của Chúa Giêsu là Thái Tử Hòa Bình. Người đã phó dâng mạng sống của mình cho Chúa Giêsu và sứ mạng của Ngài đều khám phá ra một tình bạn mới, một sự dễ dàng trong việc mở ra con đường của họ trên thế giới và sự toàn vẹn thiêng liêng không giống với bất cứ điều gì mà họ đã từng kinh qua trước đó.

ĐGH Phanxicô - Bình An Của Chúa Giêsu Là Thật Chứ Không Phải Như Bình An Mang Tính Gây Mê Của Thế Gian

Bình an thực sự không phải do con người tạo ra mà là một quà tặng của Chúa Thánh Thần. “Một sự bình an mà không có thập giá thì không phải là bình an của Chúa Giêsu” vì chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta bình an giữa những thử thách. Đây là thông điệp trọng tâm của bài giảng của Đức Giáo Hoàng trong Thánh Lễ sáng Thứ Ba (16/05) tại nguyện đường Santa Marta tại Vatican.

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ III Mùa Vọng 2014

Bài suy tư Thứ III Mùa Vọng của Cha Raniero Cantalamessa - Vị giảng thuyết cho giáo triều giảng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Giáo Triều vào ngày Thứ Sáu, 19/12/2014.

ƯỚC GÌ ƠN BÌNH AN CỦA ĐỨC KI-TÔ ĐIỀU KHIỂN TÂM HỒN ANH EM” - (Cl 3:15)

Bình An Hoa Trái Của Thần Khí

Bình An Hoa Trái Của Thần Khí

Subscribe to Bình An