Skip to main content

Giáo Hội đau buồn trước sự ra đi của Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran

Vatican, 07/07/2018 (MAS) – Được vinh thăng và thông báo bởi Thánh Gioan Phaolô II trong Công Nghị ngày 21/10/2003, Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran nổi tiếng thế giới về công việc không mỏi mệt của Ngài để cổ võ hòa bình qua cuộc đối thoại liên tôn. Ngài trở thành nhân vật quen thuộc vì đã loan báo cho thế giới về việc bầu chọn Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào ngày 13/03/2013 từ Ban Công Trung Tâm của Đền Thờ Thánh Phêrô.

Công Cuộc Đối Thoại Kitô Giáo - Ấn Giáo Là Một 'Mệnh Lệnh Đạo Đức' Trong Việc Cổ Võ Hoà Bình

Rôma, 07/12/2016 (MAS) – Người Kitô Hữu và Ấn Giáo được mời gọi để trở thành một “ánh sáng của hoà bình” để thách đố bạo lực và hận thù, một đức hồng y nói.

Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran đã công bố một chương mới trong các mối quan hệ Kitô Giáo - Ấn Giáo và nói rằng công cuộc đối thoại liên tôn là một “mệnh lệnh mang tính đạo đức” trong bài diễn văn của Ngài tại một cuộc hội thảo tại Học Viện Giáo hoàng Gregorian.

Subscribe to ĐHY Jean-Louis Tauran