Thầm phán Hoa Kỳ tạm thời dừng lại lệnh cấm tải ứng dụng TikTok tại Mỹ của ông Trump

Washington (MAS) – Một thẩm phán tại Washington đã tạm thời ngăn chặn một sắc lệnh từ bộ máy tổng thống Trump khi cấm Apple và Google không được mời chào ứng dụng TikTok thuộc sở hữu Trung Quốc để tải về, hiệu lực của việc ngăn chặn này là 11g59 phút Chúa Nhật.

Thẩm phán cấp quận của Hoa Kỳ là Car Nichols đã ban hành một lệnh ban đầu mà chủ của TikTok tìm kiếm, hãng ByteDance, để cho phép ứng dụng vẫn tiếp tục được hiện diện trên các kho ứng dụng Hoa Kỳ, nhưng bác bỏ “vào lúc này” để ngăn chặn những giới hạn bộ thương mại vốn đã được lên kế hoạch có hiệu lực vào ngày 12/11 mà TikTok đã cho biết là có ảnh hưởng đến việc làm cho ứng dụng này không còn khả năng sử dụng tại Hoa Kỳ.

Quan điểm được viết thành lời của thẩm phán Nichols được cho là sẽ được công bố ngay vào Thứ Hai này.

Bộ Thương Mại nói trong một thông cáo rằng họ “sẽ tuân thủ lệnh này và thực hiện ngay các bước để thể hiện sự tuân thủ”. Thông cáo, vốn bảo vệ lệnh TikTok và sắc lệnh của ông Trump về việc yêu cầu chủ sở hữu ByteDance chuyển hướng các hoạt động TikTok tại Hoa Kỳ trong vòng 90 ngày, đã không làm rõ liệu chính phủ có thể khiếu nại hay không.

TikTok cho biết họ hài lòng với lệnh này và nói thêm là họ “cũng sẽ tiếp tục cuộc đàm phán đang diễn ra giữa họ với chính phủ để biến đề xuất của chúng tôi, điều mà tổng thống đã đưa ra sự phê chuẩn ban đầu của ông vào cuối tuần qua, thành một thoả thuận”.

Luật sư của công ty là John Hall đã cho biết một lệnh cấm sẽ là “mang tính trừng phạt” và khép lại một diễn đàn công cộng vốn được hàng chục triệu người Mỹ sử dụng.

Trong một bản tóm lược viết ra lập hồ sơ trước phiên điều trần, các luật sư của TikTok cho biết lệnh cấm “là mang tính tuỳ tiện và vô chừng” và “sẽ coi thường an ninh dữ liệu” bằng việc ngăn chặn những bản cập nhật và vá lỗi đối với ứng dụng được gần 100 triệu người Mỹ sử dụng.

Công ty cũng cho biết là lệnh cấm là không cần thiết vì những thương thảo đã diễn ra để tái cấu trúc lại quyền sở hữu của TikTok để giải quyết vấn đề an ninh quốc gia mà bộ máy nêu ra.

TikTok có khoảng 100 triệu người dùng tại Hoa Kỳ và 700 triệu trên toàn thế giới, làm cho ứng dụng này thành một trong những nhà hoạt động lớn nhất trong lãnh địa truyền thông xã hội.

Các luật gia chính phủ đã tranh biện cho rằng tổng thống có quyền để thực hiện những hành động an ninh quốc gia, và cho rằng lệnh cấm là cần thiết vì những kết nối của TikTok với chính phủ Trung Quốc qua công ty mẹ ByteDance của ứng dụng này.

Một bản tóm lược chính phủ gọi ByteDance là “một cái loa” cho Trung Quốc và nói rằng ứng dụng này “dấn thân để cổ võ chương trình và thông tin cho Trung Quốc”.

ByteDance cho biết vào ngày 20/9 là họ đã đình lại thương vụ ban đầu với Walmart và Oracle để đưa các cổ phần vào công ty mới, TikTok Global, vốn giám sát các hoạt động tại Hoa Kỳ sau khi ông Trump cho biết là ông đã “chúc lành” cho thương vụ này. Các thương thảo vẫn tiếp tục về các điều khoản của bản thoả thuận và giải quyết những quan ngại từ Washington và Bắc Kinh.

Thương vụ vẫn đang được Uỷ Ban Đầu Tư Nước Ngoài của chính phủ Hoa Kỳ rà soát lại tại Hoa Kỳ.

Đan Sĩ (The Guardian)