Skip to main content
Phiên họp Toàn Thể Thượng Hội Đồng Amazon sáng Thứ Ba (Vatican Media)

Thượng Hội Đồng Amazon: Bảo vệ các dân tộc thiểu số

Vatican (MAS) – Trong số các chủ để mà Tiến Sĩ Ruffini nhấn mạnh là sự cần thiết của người dân tộc đối với các bí tích, tầm quan trọng của việc đào luyện các thừa tác viên mục vụ, việc phá huỷ được tạo ra bởi những lợi ích mang tính khai thác, và sự hội nhập văn hoá trong Giáo Hội.

Sự đa dạng dẫn đến sự biện phân

Cha Giacôm Costa, Thư Ký Uỷ Ban Thông Tin, đã giải thích phương pháp thượng hội đồng cả trong bài nói có chuẩn bị và trong câu trả lời cho các câu hỏi trong buổi họp báo. Mỗi tham dự viên đều có thể nói với Thượng Hội Đồng, nói từ cách tiếp cận của họ và theo ánh sáng của họ. Điều này dẫn đến sự thảo luận, thay vì tranh cãi; và sự đa dạng này giúp cho Thượng Hội Đồng thực thi sự biện phân đúng đắn.

Đức Hồng Y Pedro Ricardo Barreto Jimeno, S.J.

Trong vị khách được mời đầu tiên vào Thứ Ba, Đức Hồng Y Dòng Tên Pedro Berreto, Tổng Giám Mục Huancayo, Peru, và Phó Chủ Tịch REPAM, đã nhấn mạnh “những ánh sáng và bóng tối” vốn đánh dấu sự tham gia của Giáo Hội vào khu vực Amazon. Giáo Hội trong nhiều thế kỷ đã khép lại trước những nỗi thống khổ của người dân Amazon; nhưng Giáo Hội phải nhận ra những bất công trong quá khứ và xin lỗi họ. Ngài thể hiện lòng mong muốn có một ngôn ngữ duy nhất, khởi đi từ Chúa Giêsu, một ngôn ngữ của tình yêu, của việc bước đi cùng nhau, vốn làm chứng cho một đời sống đơn sơ và khiêm nhường.

Victoria Lucia Tauli-Corpuz

Cô Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Đặc Sứ LHQ về Quyền Các Dân Tộc Thiểu Số, đã nhấn mạnh về tình trạng bạo lực mà những người dân bản địa kinh qua, và nhấn mạnh đến những thách đố mà họ phải đối diện, gồm cả việc tội phạm hoá các lãnh đạo, khai thác đất, ô nhiễm, và thậm chí là diệt chủng. Bà nói những dân tộc thiểu số phải được cộng đồng quốc tế bảo vệ, và nhấn mạnh tầm quan trọng của Giáo Hội khi dùng thẩm quyền về đạo đức và thiêng liêng của mình để cổ võ họ.

Moema Maria Marques de Miranda

Người phát biểu sau cùng, bà Moema Maria Marques de Miranda, một người hội dòng ba Phanxicô, đã đưa ra một lời cảnh báo mang tính cánh chung, khi nói rằng chúng ta là thế hệ đầu tiên kinh nghiệm khả năng về sự tận cùng của thế giới. Đức Giáo Hoàng Phanxicô, bà nói, cũng cảm thấy sự khẩn thiết. Chỉ trong những thập kỷ gần đây mà chúng ta đã nhận ra sự liên hệ của thế giới; chúng ta có thể và cần học từ người dân tộc về cách mà họ sống trong sự hoà hợp với công trình tạo dựng. Và bà nhấn mạnh rằng không có gì ngạc nhiên rõ ràng đây là những tiếng nói của “các tận cùng trái đất” – những người như Đức Giáo Hoàng Phanxicô và bé Greta Thunberg, là những người cho chúng ta thấy nơi mà chúng ta đang đứng thật sự trong thời khắc này của lịch sử.

Phần hỏi đáp

Sau các phần trình bày chính, ban họp báo đã lọc các câu hỏi từ phía các phóng viên.

Khi trả lời cho một câu hỏi về sự tham gia của Giáo Hội vào các vấn đề chính trị tại Vùng Amazon, Marques de Miranda đã nói về sự kết nối giữa kinh tế và sinh thái, khi nói rằng chúng ta phải hiểu cách mà thế giới hoạt động đẻ duy trì thế giới như là một ngôi nhà có thể cư ngụ. Đức Hồng Y Barreto nói thêm rằng đây là một câu hỏi phải được đặt trong một bối cảnh toàn cầu, và nhấn mạnh về lập trường của Đức Giáo Hoàng Phanxicô rằng một số khuôn mẫu hiện đại, mang tính kĩ trị, kinh tế không còn đủ nữa.

Các quyền và nghĩa vụ

Một nhà báo đã hỏi về những khía cạnh của nền văn hoá thổ dân vốn đang đi ngược với những hiểu biết đương thời về nhân quyền, khi nói cách cụ thể đến việc sát tế trẻ sơ sinh, điều mà ông nói đã được thực hành bởi nhiều bộ tộc Amazon. Tauli-Corpuz đã nhìn nhận rằng một số thực hành của người thổ dân là “xa lạ”, và nhấn mạnh có một sự tranh cãi đang diễn ra về sự quân bình giữa việc tôn trọng các quyền thổ dân, và nghĩa vụ của các dân tộc thiểu số để hoà hợp các thực hành của họ với luật pháp quốc tế, đặc biệt có liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Các dân tộc thiểu số, bà nói, phải chỉnh sửa và làm rõ các tập tục của họ.

Đức Hồng Y Barreto nói rằng Ngài chưa bao giờ nghe về tập tục sát tế trẻ sơ sinh nơi các dân tộc thiểu số, và nói người ta đưa ra những tuyên bố đó phải có chứng cứ. Tuy nhiên, trong khi nhìn nhận giá trị về sự khôn ngoan của tổ tiên, thì Ngài nhìn nhận rằng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bảo vệ sự sống, khi nói rằng một nền văn hoá sự sống là thiết yếu của Tin Mừng.

Tầm quan trọng của việc lắng nghe

Khi trả lời cho một câu hỏi sau cùng có liên quan đến sự đa dạng các ý kiến trong Thượng Hội Đồng, Cha Costa nói chắc chắn có những khác biệt về quan điểm nơi các tham dự viên.

Tuy nhiên, hình thức của Thượng Hội Đồng đảm bảo rằng các cá nhân có thể thể hiện các tư tưởng riêng của họ mà không trực tiếp tham gia vào sự tranh cãi với người khác. Cha nhấn mạnh một lần nữa về tầm quan trọng của việc lắng nghe, để tất cả mọi ý kiến đều được nghe.

Không giống như một nghị viện, cha nói, Thượng Hội Đồng sẽ không thực hiện các quyết định, nhưng sẽ đưa ra các đề nghị và đề xuất cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, là vị sau cùng sẽ đưa ra chỉ dẫn và con đường tiến bước.

Đan Sĩ (Vatican News)