Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô gặp gỡ người dân Amazon (Vatican Media)

Thượng Hội Đồng Amazon: Người dân Amazon phải là nhân vật chính

Vatican (MAS) – “Lắng nghe” và “niềm vui” là hai bài nói đã thực hiện vào phiên họp báo về Thượng Hội Đồng Vùng Amazon.

Sự kiện truyền thông được khai mạc bởi Bộ Trưởng Bộ Truyền Thông Vatican, ông Paolo Ruffini, là người nhấn mạnh đội ngũ của ông sẽ mang lại sự minh bạch và cởi mở trong suốt thời gian Thượng Hội Đồng thế nào, trong khi đảm bảo rằng cuộc họp tự thân nó vẫn là một “không gian được bảo vệ” cho sự đối thoại và biện phân.

Đức Giám Mục David Martínez De Aguirre Guinea, O.P.

Người đầu tiên trong số những vị phát biểu chính trong ngày là Đức Giám Mục David Martínez De Aguirre Guinea, một thành viên của Dòng Đa Minh và là một trong những Thư Ký Đặc Biệt của Thượng Hội Đồng. Đức Giám Mục Martínez nói Thượng Hội Đồng đã làm tăng sự nhận thức về vùng Amazon: “Vùng Amazon tồn tại, và thật quan trọng”. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc lắng nghe người dân vùng Amazon, khi nói rằng họ phải là những tác nhân chính của Thượng Hội Đồng. “Người dân tộc phải trở thành chủ thể chứ không phải đối tượng”, Ngài nói. Đức Giám Mục Martínez cũng nói về tầm quan trọng của Thượng Hội Đồng được tổ chức tại Rôma, cho thấy vùng Amazon phải ở trung tâm của Giáo Hội.

Nữ Tu Alba Teresa Cediel Castillo, M.M.L.

Nữ Tu Alba Teresa Cediel Castillo, người phát biểu thứ hai, là một thành viên của Dòng Nữ Tỳ Truyền Giáo Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Catherine Siena. Nữ tu nói về “niềm vui lớn lao” trong tâm hồn mình khi được hiện diện tại Thượng Hội Đồng để đại diện cho các phụ nữ dân tộc thiểu số và các nữ tu. Dòng của Sơ được thành lập tại Colombia, và làm việc với người dân tộc, đặc biệt là phụ nữ. Nữ Tu Teresa nói về những thách đố mà người phụ nữ tại vùng Amazon đối diện, nhưng thể hiện niềm tin rằng Thượng Hội Đồng sẽ mang lại một câu trả lời cho những thách đố này.

Đức Giám Mục Emmanuel Lafont

Sau cùng, Đức Giám Mục Emmanuel Lafont, một người Cayenne tại French Guyana, nói rằng nhiều người tại vùng Amazon – đáng chú ý là người Amerindian và hậu duệ của những người nô lệ - đã cảm thấy bị bỏ mặc. Ngài cũng nhấn mạnh rằng nền văn hoá dân tộc bị mất. Tuy nhiên, Ngài lặp lại lời Sơ Teresa, khi nói về niềm vui lớn lao của Ngài khi được hiện diện tại Thượng Hội Đồng, và đặc biệt khi có cơ hội gặp gỡ quá nhiều anh chị em. Đồng thời, Đức Giám Mục Lafont nói về những mong đợi lớn lao đối với Thượng Hội Đồng, khi khẳng định rằng Giáo Hội phải tìm các cách thế để nhận biết và cổ võ cho người dân vùng Amazon.

Một cuộc họp báo tương tự, với các thành viên các ban khác nhau đại diện cho nhiều tiếng nói khác nhau hiện diện tại cuộc họp, được cho là sẽ diễn ra vào mỗi ngày làm việc của Thượng Hội Đồng. Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh cũng sẽ cung cấp các phần tóm lược của các thảo luận vào buổi chiều.

Âu Dương Duy (Vatican News)