Skip to main content
Hội Trường Thượng Hội Đồng (Vatican Media)

Thượng Hội Đồng Amazon: Người Trẻ, các nhân vật chính của nền sinh thái toàn diện

Vatican (MAS) – Phiên họp buổi chiều cho thấy việc bầu chọn, bởi một sự đa số tuyệt đối, về bốn thành viên của Uỷ Ban soạn thảo Văn Kiện Sau Cùng của Thượng Hội Đồng. Các thành viên đó là: Đức Giám Mục Mario Antonio Da Silva, Giáo Phận Roraima của Brazil; Đức Tổng Giám Mục Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M. Giáo Phận Trujillo và là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Peru; Đức Giám Mục Nelson Jair Cardona Ramírez, Giáo Phận San José del Guaviare của Colombia; và Đức Tổng Giám Mục Sergio Alfredo Gualberti Calandrina Giáo Phận Santa Cruz de la Sierra của Bolivia.

Đức Giáo Hoàng chọn 3 thành viên khác

Đức Hồng Y Carlos Aguiar Retes, Tổng Giám Mục Mexico City, đã được bầu chọn lúc đầu đã nói là Ngài thích nhường vị trí này lại cho Nghị Phụ từ một trong 7 Hội Đồng Giám Mục đang trực tiếp liên hệ đến Vùng Amazon. Các Giám Mục được chọn sẽ cùng chung với các thành viên khác của Uỷ Ban, đó là: Chủ Tịch, Đức Hồng Y Claudio Hummes; Tổng Thư Ký Thượng Hội Đồng Giám Mục, Đức Hồng Y Lorenzo Baldisseri; phó Tổng Thư Ký, Đức Giám Mục Mario Grech; hai thư ký đặc biệt: Đức Hồng Y Michael Czerny và Đức Giám Mục David Martinez de Aguirre Guinea. Đức Giáo Hoàng sẽ bổ nhiệm 3 thành viên khác vào vài ngày tới.

Bầu Chọn các Thành Viên Uỷ Ban Thông Tin

Bốn thành viên của Uỷ Ban Thông Tin sau đó đã được bầu chọn bởi những cuộc bỏ phiếu riêng biệt với một con số gần tuyệt đối. Đó là: Đức Giám Mục Erwin Kräutler, C.Pp.S., nguyên giám mục Xingu, Brazil; Đức Giám Mục Rafael Cob García, Ecuador; Đức Giám Mục José Ángel Divassón Cilveti, S.D.B., Venezuela; và Cha Antonio Spadaro Người Ý, Giám Đốc "La Civiltà Cattolica". Các vị sẽ tham gia vào đội ngũ được dẫn dắt bởi ông Paolo Ruffini, Bộ Trưởng Bộ Truyền Thông và Thư Ký, Cha Giacomo Costa; Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí, ông Matteo Bruni; Giám Đốc Biên Tập Bộ Truyền Thông, ông Andrea Tornielli; Nữ Tu Maria Ines Lopes dos Santos, Uỷ Viên Uỷ Ban Hội Đồng Giám Mục về Vùng Amazon thuộc Hội Đồng Giám Mục Brazil, và ông Mauricio López Oropeza, Thư Ký Điều Hành của Mạng Lưới Giáo Hội Vùng Amazon Mở Rộng.

Bé Greta Thunberg và giới trẻ là nhân vật chính

Các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng sau đó đã tham luận về nhiều điểm khác nhau của Instrumentum Laboris. Trong sự tiếp nối với Thượng Hội Đồng về Giới Trẻ năm 2018, họ đã suy tư về tầm quan trọng của giới trẻ là những nhân vật chính của một nền sinh thái toàn diện. Họ đã nêu lên gương của nhà hoạt động trẻ người Thuỵ Điển, Greta Thunberg và sáng kiến biểu bình về khí hậu. “Việc chọn lựa người trẻ”, và sự cần thiết phải đối thoại với giới trẻ về những vấn đề bảo vệ Công Trình Tạo Dựng, đã được đề cập vài lân, cùng với sự cần thiết phải làm gia tăng sự dấn thân xã hội của giới trẻ là những người có thể khích lệ Giáo Hội để trở nên ngôn sứ trong lãnh vực này. Tâm hồn người trẻ, như đã được nói, muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, vì người trẻ đại diện cho một học thuyết xã hội đang chuyển động. Hơn nhiều người khác, giới trẻ ngày nay cảm thấy cần phải thiết lập mối quan hệ mới đối với Công Trình Tạo Dựng, một mối quan hệ không mang tính khai thác, mà chú ý đến nỗi thống khổ của hành tinh. Vì lý do này, chủ đề môi trường, vốn cũng là mang tính đại kết và liên tôn, cần phải được Giáo Hội nhìn như là một thách đố tích cực. Đó là một lời mời gọi đối thoại với giới trẻ, giúp các bạn trẻ trong sự biện phân. Bằng cách này, sự dấn thân của họ cho việc bảo vệ Công Trình Tạo Dựng không chỉ là câu khẩu hiệu “xanh và hợp thời”, mà thật sự trở thành một vấn đề về sự sống và sự chết, đối với nhân loại và đối với hành tinh.

Bảo vệ nước ngầm

Nhiều Nghị Phụ đã kêu gọi việc bảo vệ mạch nước ngầm khỏi sự ô nhiễm hoá chất vốn tạo ra từ việc sản xuất đa quốc gia, để các dân tộc thiểu số có thể tồn tại bằng việc duy trì nền văn hoá của họ và đi theo những con đường mới của việc phúc âm hoá. Nhiều các hoạt động khai thác mỏ công nghiệp đã được đề cập trong vài bài tham luận, với sự quan tâm đặc biệt đối với các vụ lạm dụng mà một số công ty đã thực hiện, vốn có những hậu quả nghiêm trọng đối với các dân tộc thiểu số. Vì lý do này, các Giám Mục đã liên tục kêu gọi sự cần thiết tôn trọng cả các quyền con người và môi trường, vì một nền sinh thái thật sự đòi hỏi một sự quân bình mới giữa con người và thiên nhiên.

Nguồn nhiên liệu hoá thạch và khí hậu

Thượng Hội Đồng cũng nhìn vào những biến đổi khí hậu vốn đang làm méo mó Công Trình Tạo Dựng. Mọi người đã đồng thuận rằng khí hậu là một tài sản toàn cầu, một tài sản phải được bảo vệ và duy trì cho các thế hệ tương lai. Người ta đề nghị là chúng ta dừng lại việc sử dụng các nguồn nhiên liệu hoá thách, đặc biệt là nơi các nước công nghiệp hoá nhất, vốn đang là những tác nhân ô nhiễm chính. Những suy tư khác bao gồm việc cần thiết phải vượt thắng những hình thức chủ nghĩa thuộc địa vốn là nét đặc thù chính của nhiều thế kỷ qua, theo hướng ưu tien cho việc giữ gin các căn tính văn hoá của Vùng Amazon: mọi nền văn hoá, thực vậy, đều có sự đóng góp của nó vào tính hoàn vũ của Giáo Hội, được thiết lập bởi việc tôn trọng và bổ trợ. Khi trích lời Thánh Gioan Phaolô II, các Nghị Phụ đã nói rằng Đức Kitô làm trung tâm của mọi nền văn hoá. Vì Giáo HỘi là một hệ sinh thái phức hợp với một “sự đa dạng sinh học thiêng liêng tuyệt vời” vốn được thể hiện nơi nhiều cộng đồng, các thể hiện văn hoá, các hình thức đời sống thánh hiến và mục vụ. Đôi lần, Thánh Phaolô dã được trích dẫn như là Vị Tông Đồ đầu tiên của sự hội nhập văn hoá, một vị đã trở nên “Người Hy Lạp nơi người Hy Lạp”.

Các nghi thức dân tộc

Thượng Hội Đồng cũng đồng ý có không gian cho sự suy tư về những nghi thức dân tộc. Giáo Hội nhìn cách tích cực vào bất cứ điều gì không liên hệ với việc mê tín, và chừng nào việc ấy còn trong sự hoà hợp với tinh thần phụng vụ. Lời đề xuất được thực hiện để bắt đầu một tiến trình tại khu vực Amazon vốn có liên hệ đến việc chia sẻ những kinh nghiệm của các cộng đồng dân tộc thiểu số vốn đã hội nhập các việc cử hành đối với những Bí Tích nhất định, như là phép rửa, hồn nhân, hay việc thụ phong chức linh mục. Bằng cách này, một trong những đề xuất được đặt ra là nghĩ về việc thiết lập ad experimentum, và theo sự biện phân mục vụ, phụng vụ, thần học phù hợp, một nghi thức Công Giáo Vùng Amazon để sống và cử hành đức tin trong Đức Kitô. Cũng như có một hệ sinh thái môi trường, thì cũng có một hệ sinh thái nghi lễ nữa.

Viri probati

Sau cùng, những tham luận mới tập trung vào vấn đề của cái gọi là “viri probati”. Đây là những điều được đề cập trong Tài Liệu Làm Việc Thượng Hội Đồng như là một trong những đề xuất để đảm bảo các Bí Tích, nơi có một sự thiếu hụt các linh mục. Một vài tham luận mô toả đây là một sự cần thiết hợp pháp, nhưng không phải là một điều có thể tạo ra điều kiện cho việc suy nghĩ lại về bản chất của ơn gọi linh mục và mối quan hệ của ơn gọi này với sự khiết tịnh, vốn được Giáo Hội theo Nghi Lễ La Tinh qui định. Thay vào đó, mọi người đề nghị rằng một việc mục vụ ơn gọi có thể được thực hiện nơi người trẻ dân tộc, để khích lệ việc phúc âm hoá ngay cả nơi những vùng xa xôi nhất của Vùng Amazon. Bằng cách này, sẽ không có “những người Công Giáo hạng nhất” là những người dễ dàng dự phần vào Thánh Thể, và “người Công Giáo hạng hai” là những người bị khước từ Thánh Thể, đôi khi ít nhất là 2 năm.

Joseph C. Pham (Vatican News)