Skip to main content
Hội Trường Thượng Hội Đồng Amazon (Vatican Media)

Thượng Hội Đồng Amazon: Những đề xuất cho sứ vụ giáo dân nữ

Vatican (MAS) – Sức khoẻ toàn diện của vùng Amazon là một trong những sự quan tâm được nêu lên vào sáng nay (09/10) tại hội trường Thượng Hội Đồng. Khuôn mẫu phát triển đã được cổ võ bởi chủ nghĩa tư bản vốn đang phá huỷ; những vụ cháy đang phá huỷ khu vực; sự tham nhũng; sự sói mòn; và việc làm nông trái pháp luật – tất cả những điều này đang đe doạ sức khoẻ của người dân, lãnh thổ, và toàn bộ hành tinh.

Việc bảo vệ cách tự nguyện những người dân ở vùng biệt lập

Người thổ dân chọn để ở biệt lập đặc biệt đang bị tổn thương và bị rơi vào tình trạng diệt chủng. Thật quan trọng để duy trì sự nhận thức về vấn đề này. Để giữ cho sự chú ý được tập trung vào vấn đề này, thì có một sự cần thiết được cảm nhận để thiết lập một tổ chức giáo hội mang tầm quốc tế để bảo vệ nhân quyền và bảo vệ những nhu cầu của các cộng đồng này.

Đối thoại nhiều hơn: Giáo Hội tham gia vào cùng người dân địa phương

Đôi khi Giáo Hội đã chậm chạp để đáp lại nhu cầu của người dân. Đôi khi, thực vậy, Giáo Hội xa rời người dân địa phương, và khoảng trống này được lấp đầy bởi các cộng đoàn Tân-Hiện Xuống.

Đối thoại đại kết và liên tôn vẫn còn khẩn thiết và không thể thiếu. Tôn trọng và sinh hoa trái, đó là một chiều kích nền tảng đối với một Giáo Hội “tiến bước” vào trong bối cảnh đa văn hoá của vùng Amazon Mở Rộng. Sự hội nhập văn hoá thì hơn cả một thách đố: Nó phải không được là một sự áp đặt từ trên cao nền văn hoá của riêng mình, nhưng phải liên hệ đến sự đón nhận của người khác và của một sự phân quyền lành mạnh theo cách tiếp cận mang tính thượng hội đồng. Niềm hy vọng được thể hiện là Giáo Hội, không che đậy những khó khăn có liên quan, có thể mang tính truyền giáo, là Giáo Hội có một diện mạo dân tộc thiểu số, là một luận lý cần phải được ưu ái mà trong đó ngoại biên trở nên trung tâm, và trung tâm trở thành một vùng ngoại biên trong một sự chuyển động phong phú của sự biến đổi lẫn nhau.

Những việc mục vụ đáp ứng với những nhu cầu của người dân Amazon

Có một lời mời gọi đối với sự tham gia lớn lao hơn của người giáo dân qua việc tạo ra những việc mục vụ mới đáp ứng những nhu cầu của người dân Amazon. Đây cũng là một phần của cách tiếp cận thượng hội đồng: Giáo Hội có thể sáng tạo trong việc đề ra một việc mục vụ đa diện nơi những người thổ dân và những dân tộc nghèo nhất trong rừng. Kể từ Công Đồng Vatican II, có một yêu cầu cho những nỗ lực lớn lao hơn trong việc hội nhập văn hoá vào phụng vụ, với những việc cử hành tôn trọng cả các truyền thống và ngôn ngữ của người dân địa phương, và thông điệp toàn diện của Tin Mừng. Sự biện phân cẩn trọng về phía hàng Giám Mục là cần thiết, với không có một giải pháp nào bị loại trừ trước đó, gồm cả việc phong chức linh mục cho đàn ông đã kết hôn. Cũng có những yêu cầu từ nhiều chủng sinh đối với một việc đào luyện hiệu năng nhằm vào việc chữa lành những vết thương đã được tạo ra bởi cuộc cách mạng tình dục. Ngày nay, nhiều người mong muốn tái khám phá và hiểu rõ hơn giá trị của sự khiết tịnh và sự trong sạch. Giáo Hội không thể cứ im tiếng về kho tàng này, vốn là một giáo huấn làm biến đổi tâm hồn.

Việc mục vụ giáo dân nữ

Tình trạng bạo lực lan rộng đối với phụ nữ phải được giải quyết. Một số người đề nghị thiết lập một sứ vụ giáo dân nữ cho việc phúc âm hoá. Thật cần thiết để cổ võ một sự tham gia tích cực hơn nữa của phụ nữ vào đời sống của Giáo Hội, theo một cách tiếp cận “Samaritano Nhân Hậu”.

Hiệp nhất trong sự đa dạng

Hiệp nhất trong sự đa dạng cần phải được theo đuổi, trong sự hoà hợp với hình ảnh của khối đa diện, một phép so sánh mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô hay sử dụng. Trong ngôi trường của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi để chuyển từ một kiểu mục vụ bén rễ sâu vào những cuộc thăm viếng thi thoảng, sang một kiểu thi hành mục vụ của sự hiện diện và lắng nghe – loan báo sự dịu dàng thánh và cổ võ sự chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta không chỉ nơi các bạn hữu, mà còn nơi những người đang ở xa, và những người nghĩ khác chúng ta. Các giá trị của tình huynh đệ hoàn vũ, nền sinh thái toàn diện, và lối sống được gợi hứng bởi “việc sống tốt”, như là một sự đáp trả trước nhiều dự án ích kỷ của thời đại chúng ta, phải được bén rễ nơi Chúa Giêsu.

Trong khi đối diện với bi kịch khí hậu đã bị chối bỏ ở cấp độ toàn cầu, Thượng Hội Đồng là một thời gian của ân sủng và cơ hội lớn lao đối với Giáo Hội để cổ võ và hoán cải sinh thái và một nền giáo dục toàn diện.

Mục vụ di dân và mục vụ thành thị

Các Nghị Phụ cũng hướng sự chú ý của các Ngài đến vấn đề di dân, và những căn nguyên của nó, gồm cả những điều kiện chính trị xã hội, khí hậu, kinh tế, cũng như là sự bách hại sắc tộc. Những căn nguyên khác nhau đòi hỏi những cách tiếp cận mục vụ khác nhau. Việc áp đặt một khuôn mẫu tây phương và theo chủ nghĩa khai thác đang ảnh hưởng đến các gia đình và buộc người trẻ chuyển lên các thành thị. Giáo Hội phải cổ võ việc chăm sóc mục vụ thành thị.

Nền thần học dân tộc thiểu số và các truyền thống địa phương

Bên trong Hội Trường Thượng Hội Đồng, có sự thảo luận về giá trị của nền thần học thổ dân, với sự tham chiếu đến lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô để hình thành một Giáo Hội với một diện mạo thổ dân, một Giáo Hội với khả năng hiểu lại các yếu tố cốt lõi của Đạo Công Giáo theo chìa khoá thổ dân. Một số đại biểu cũng nhấn mạnh đến giá trị của y học truyền thống như là một sự thay thế giá trị đối với y học tây phương. Việc tạo ra việc bảo vệ quan trọng hơn để duy trị cả sự đa dạng sinh học và tính đa nguyên của các nền văn hoá Amazon cũng được đề xuất.

Vào phiên Họp Toàn Thể sáng Thứ Tư, vốn bắt đầu như thường lệ với việc đọc giờ kinh giữa sáng, một lời kinh đặc biệt được thực hiện cho một giải pháp đối với hoàn cảnh khó khăn tại Ecuador.

Joseph C. Pham (Vatican News)