Skip to main content
Hội Trường Thượng Hội Đồng Amazon (Vatican Media)

Thượng Hội Đồng Amazon: Sự hiện diện của Giáo Hội và các hình thức mục vụ mới

Vatican (MAS) – Trong phiên họp báo sau phiên họp buổi sáng của Thượng Hội Đồng Amazon, Tiến Sĩ Paolo Ruffini đã nhấn mạnh một vài điểm quan trọng của các bài tham luận, gồm sự hoán cải sinh thái sâu sắc, sự cần thiết đối với Giáo Hội để hiện diện với người dân Amazon, và tầm quan trọng của việc thực hiện những thay đổi đối với lối sống của chúng ta. Ông nhấn mạnh về yêu cầu đối với Kitô Giáo để phát triển một nền luân lý sinh thái.

Cha Giacomo Costa, S.J., Thư Ký Uỷ Ban Thông Tin, đã làm rõ các thảo luận về các mục vụ vốn có thể được trao phó cho người giáo dân, và về việc khích lệ phụ nữ trong công việc giáo hội mà họ đã đang thực hiện. Ngài cũng thảo luận về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đối thoại, và ý nghĩa của Thượng Hội Đồng là “một ban quan trọng”, vốn có thể giúp cho Giáo Hội thực thi một lối sống khác với công trình tạo dựng.

Ông Carlos Alfonso Nobre

Người đoạt Giải Thưởng Nobel Tiến Sĩ Carlos Alfonzo Nobre, một nhà khoa học về khí hậu từ Brazil, đã nói về sự đóng góp của ngành khoa học cho những thảo luận về Amazon. Đặc biệt, ông nói rằng khoa học có thể giúp xác định các nguy cơ và đề ra những giải pháp. Các tiến bộ khoa học hiện đại, ông nói, có thể mang lại những giải pháp để duy trì tình trạng khoẻ mạnh của Amazon, trong khi mang lại một chất lượng sống cao hơn cho người dân của khu vực.

Ima Célia Guimarães Vieira

Một người Brazil khác, Tiến Sĩ Ima Célia Guimarães Vieira, một thành viên của Commissione Nazionale per il Medioambiente conama, đã nhấn mạnh đến sự đa dạng lớn lao, ngay cả tại Amazon. Bà than phiền về sự mất đi sự đa dạng sinh học tại Amazon. Bà Guimarães Vieira cũng đã tập trung vào tình hình của các dân tộc thiểu số bị cô lập, các bộ tộc thổ dân vốn có mối liên hệ giới hạn với toàn thế giới. Bà thể hiện niềm vui của bà là Thượng Hội Đồng đã chọn chủ đề về sinh thái toàn diện, một chủ đề đặc biệt quan trọng cho đất nước bản xứ của bà.

Đức Giám Mục Erwin Kräutler

Một Giám Mục người vùng Amazon cũng đã hiện diện trong buổi họp báo: Đức Giám Mục Erwin Kräutler, C.PP.S.,, là một nguyên giám mục của Giáo Phận Xingu, tại Brazil. Ngài đã bác bỏ công trình thuỷ điện, với sự tham chiếu cụ thể đến trạm điện tại Bellemonte, khi nói rằng điện mặt trời có thể cung cấp đủ năng lượng. Ngài nói những hứa hẹn với người dân địa phương vẫn chưa chu toàn. Đức Giám Mục Kräutler cũng nói về các vấn đề đang ảnh hưởng các thành phố gồm cả nạn buôn thuốc phiện và tình trạng thất nghiệp.

Việc bảo vệ người dân tộc

Khi trả lời cho các câu hỏi từ các phóng viên sau các phần trình bày chính, Đức Giám Mục Kräutler đã nói về cách mà Giáo Hội có thể giúp để bảo vệ những người thổ dân bằng việc thu hút sự chú ý đến điều đang diễn ra tại vùng Amazon ngày nay.

Những hình thức mục vụ mới

Ngài cũng trả lời một câu hỏi về vấn để phong chức linh mục cho những người đàn ông đã kết hôn, khi tranh luận rằng khi nói đến “viri probati”, Giáo Hội không có chọn lựa khác ngày nay. Ngài nói rằng các dân tộc thiểu số không hiểu về sự khiết tịnh. Đức Giám Mục cũng nói về tầm quan trọng của việc làm gia tăng vai trò của phụ nữ, khi nói rằng chúng ta cần những giải pháp cụ thể, như là mở ra khả năng phong phó tế cho phụ nữ.

Sự chăm sóc mục vụ tại các thành phố

Một câu hỏi đặt ra là liệu các vấn đề về chăm sóc mục vụ cho các cư dân thành thị có bị phớt lờ tại Thượng Hội Đồng không. Đức Giám Mục Kräutler nhìn nhận rằng đa phần là về người dân Amazon – 80% - đã sống tại các thành thị, và nói rằng Giáo Hội phải mang lại sự chăm sóc mục vụ cho hết mọi dân, bất luận là nông thôn hay thành thị. Vấn đề đối với các Giám Mục, Ngài nói, là cách để đến với dân; và khẳng định rằng Giáo Hội phải hiện diện trong mọi lúc, chứ không phải thi thoảng.

“Chủ nghĩa loại trừ” biến đổi khí hậu

Sau cùng, khi trả lời một câu hỏi về những người bác bỏ sự nóng dần toàn cầu, Tiến Sĩ Nobre nói rằng “chủ nghĩa loại trừ” biến đổi khí hậu không đại diện cho đa số người dân. Thực vậy, ông nói, đa số người dân đều tôn trọng các đồng thuận khoa học. Tiến Sĩ Nobre nói rằng Thượng Hội Đồng, rõ ràng vì chấp nhận các kết quả nghiên cứu khoa học, nên vui hưởng một sự uy tín xứng hợp.

Âu Dương Duy (Vatican News)