Skip to main content
Thời gian nói lên tất cả (FunkyFocus/Pixabay)

Bạn Sẽ Không Thể Hiểu Được Tội Lỗi Nếu Không Hiểu Thời Gian

Nếu chúng ta là thọ tạo của Thiên Chúa, thì lịch sử là một phân xưởng của Thiên Chúa bởi vì chỉ trải qua thời gian mà chúng ta mới trở thành hay thất bại trở thành những thọ tạo mà Thiên Chúa có ý định. Có lẽ một sự so sánh thật là hữu ích. Các loại đá không thay đổi nhiều qua thời gian. Giống như hầu hết các loại vật thể mang tính vật chất, chúng chỉ đơn giản tan rã. Và sức sống, điều làm năng động các loại động vật, cũng không thay đổi nhiều khi trải qua thời gian. Vượt ra khỏi một sự suy thoái về sức mạnh thể lý, một con gấu trúc già thì nhất định là một con gấu trúc trẻ.

Trái lại, chúng ta là những con người vẫn luôn ở trong một tiến trình trở thành. Hãy nghĩ về tất cả mọi sự thay đổi mà chúng ta trải qua ở tuổi từ 14 đến 40. Thực vậy, một điều gì đó giống như Facebook tồn tại để chúng ta có thể thấy bản thân mùa hè của chúng ta thì khác với bản thân mùa đông của chúng ta thế nào.

Đây là một sự hiểu biết tuyệt vời về điều được gọi là triết học hiện sinh. Những con sóc không thật sự thực hiện những chọn lựa về cách để trở thành những con sóc. Những thanh thiếu niên cũng thế. Chúng ta tạo nên chính bản thân mình theo thời gian. Hoặc, đưa điều này vào trong cách tiếp cận Kitô Giáo đúng đắn, chúng ta đáp trả hay thất bại đáp trả những giấc mơ của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thiên Chúa biết điều gì cần mong đợi khi Ngài tạo nên một con cá heo mới. Chính là Merediths và Melissas là những điều có thể gây kinh ngạc.

Suy tư về mối quan hệ của chúng ta với thời gian có thể giúp chúng ta hiểu được tội lỗi, một điều còn hơn cả một việc phá vỡ một vài điều luật thánh. Đúng thật đó là sự thất bại của chúng ta trong việc trở thành giấc mơ của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Nếu bạn muốn nói về tội lỗi theo nghĩa pháp lý, thì bạn phải nói rằng lề luật bị phá vỡ là cột mốc của Thiên Chúa dành cho đời sống của chúng ta. Đó không phải là điều gì ở ngoài chúng ta. Chúng ta phạm tội khi chúng ta thất bại trong việc trở thành người mà chúng ta được tiền định phải trở thành.

Từ ngữ trong Tân Ước dành cho tội lỗi, harmatia, theo nghĩa đen có nghĩa là bỏ lỡ dấu vết, giống như một mũi tên sai trái. Chúng ta phạm tội khi chúng ta bỏ lỡ dấu vết mà Thiên Chúa đã đặt để trong khi tạo thành chúng ta. Đó là lý do vì sao mà chúng ta phạm tội cả trong điều chúng ta thực hiện và trong điều chúng ta không thực hiện: vì mỗi điều đều tạo nên những quyết định xác quyết con người mà chúng ta trở thành.

Suy tư về mối quan hệ của chúng ta với thời gian là một khởi điểm tốt lành cho các bài đọc của chúng ta, những bài đọc nói về mối quan hệ của thời gian và tội lỗi. Sách Khôn Ngoan nói về Thiên Chúa bằng việc nói:

Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối (12:19)

Sám hối là một sự thay đổi sâu sắc mang tính con người, điều vốn có nghĩa là nó chỉ có thể xảy ra trong thời gian, qua thời gian, trước thời gian đủ.

Chúa Giêsu đã đồng bộ một cách rõ ràng với Sự Khôn Ngoan khi Ngài nói về lúa và cỏ lùng, vốn cần thiết phải được sống chung với nhau cho đến mùa gặt. Nhất định trong một cánh đồng – và dứt khoát trong đời sống của chúng ta – thì vẫn chưa thể rõ ràng ngay điều nào là điều nào. Vì thế ân sủng lớn lao, lòng thương xót lớn lao của Thiên Chúa là những ngày sống của chúng ta, những ngày mà chúng ta lớn lên, học tập, mở rộng, và gặt hái.

Nhà Thơ Emily Dickinson đã thật khôn ngoan khi đặt tất cả điều này vào trong ba khổ thơ, 12 dòng thơ. Chúng ta sẽ là ai trong đời sống kế tiếp tuỳ thuộc vào chúng ta đang trở nên là ai trong đời sống này.

Vĩnh cửu được tạo thành từ những Hiện Tại –

Đây không phải là thời gian khác –

Ngoại trừ Sự Vô Biên –

Và Chiều Rộng của Quê Hương –

Từ đây – kinh nghiệm được ở Đây –

Bỏ đi những Ngày – đối với Những Điều Này –

Hãy để cho những Tháng tan biến vào trong những Tháng tới nữa –

Và những Năm – hít thở theo những Năm –

Không có Tranh Cãi – hay Dừng Lại –

Hay Những Ngày Vui Vẻ -

Những Năm của chúng ta sẽ chẳng khác gì

Từ tận Những Năm Sau Công Nguyên -

Ở đây trên mặt đất này, chúng ta thay đổi khi chúng ta trải qua những giờ phút của một chiếc đồng hồ hay những tháng ngày của một tấm lịch. Trong vĩnh cửu, tất cả mọi điều chúng ta đã là và tất cả mọi điều chúng ta sẽ trở thành được qui tụ lại với nhau. Vĩnh cửu được tạo nên bởi những Hiện Tại. Chẳng có gì tan biến trong vĩnh cửu, trừ tội lỗi. Nó chỉ được trao ban một qui mô lớn hơn. Những Năm Sau Công Nguyên, những năm của Chúa đã trôi qua trên thiên đàng, thì không bị chia cách bởi thời gian. Trẻ em và người lớn là một.

Ở đây, chúng ta đang sống theo thời gian, và, chừng nào chúng ta còn sống trong thời gian, thì chúng ta sẽ thay đổi theo thời gian. Ở đó, chúng ta sẽ sống vượt ra khỏi thời gian, hoặc ít nhất, vượt ra khỏi sự loại bỏ vốn xảy ra ở đây trong thời gian. Vĩnh cửu được tạo thành bởi những Hiện Tại. Và đây là thời gian, khi chúng ta đang sống trong thời gian, tạo nên những hiện tại xứng với đời sống với Thiên Chúa.

Các bài đọc: Kn 12, 13. 16-19, Rm 8, 26-27, Mt 13, 24-30

Terrance Klein – Linh Mục Giáo Phận Dodge City và tác giả tập sách Vanity Faith.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)