Skip to main content
Quân bình giữa sự tôn kính và sự thoải mái (Daniel Mingook Kim/Unsplash)

Cha James Martin, S.J. - Tầm quan trọng của tư thế trong cầu nguyện

Bạn cầu nguyện thế nào? Qua câu hỏi đó tôi không có ý nói bạn thực hiện kiểu cầu nguyện nào, mà là bạn cầu nguyện thế nào về mặt thể lý? Bạn quỳ gối? Ngồi? Nằm? Đó là một điều thường bị các tác giả tinh thần coi thường nhưng tư thế trong cầu nguyện là rất quan trọng. Dĩ nhiên, nhiều người cầu nguyện khi họ đang đi bộ hay chạy bộ, nhưng chúng ta hãy nói về những người trong chúng ta là những người đứng yên khi cầu nguyện.

Một trong những hỗ trợ hữu ích nhất của việc cầu nguyện là tìm một tư thế thoải mái về thể lý. Giờ đây, dĩ nhiên là tư thế ấy không thể hoàn hảo. Sẽ luôn có điều gì đó làm cho bạn phiền toái về mặt thể lý – bạn có thể bị bệnh với chứng đau họng hay cảm cúm, hay bạn bị khom lưng, hay thậm chí có vấn đề đau nhức thể lý lâu năm làm cho bạn đau. Vì thế không có vị trí nào mà 100% thoải mái, và Thiên Chúa có thể ở cùng bạn trong sự không thoải mái của bạn. Nhưng ít nhất bạn có thể thử để thoải mái nhất có thể.

Cũng sẽ thật hữu ích cho bạn khi bạn có một tư thế nhắc nhớ bạn rằng bạn đang ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Chẳng hạn, tôi thích ngồi khi tôi cầu nguyện, nhưng đôi khi tối có xu hướng gục, và khi tôi làm thế tôi tự nhắc nhớ mình rằng liệu Thiên Chúa có đang ở trong phòng với tôi không, tôi lại ngồi thẳng lên. Và thực vậy Thiên Chúa ở trong phòng. Và đồng thời, hãy nỗ lực tìm cách không quá thoải mái. Một anh em Dòng Tên trẻ có lần nói với tôi rằng thầy ấy gặp một thời gian khó khi thực hiện Việc Xét Mình mỗi ngày vào ban đêm, vì thầy ấy ngủ gục. Vì thế tôi hỏi thầy ấy thói quen ban đêm của thầy là gì. Thầy nói, “À, con hoàn tất một ngày, thay đồ ngủ và đánh răng. Rồi con vùi mình vào mền và bắt đầu cầu nguyện”. Tôi nói, “Thầy vùi mình vào mền và làm việc Xét Mình mỗi ngày sao?” Thầy trả lời dạ. “À, tôi nghĩ là thầy có thể muốn cầu nguyện trước khi thầy thật sự đi ngủ”. Đó là một trường hợp của việc quá thoải mái. Tóm lại, hãy nỗ lực tìm một sự quân bình giữa tôn kính và thoải mái. Thiên Chúa có thể gặp gỡ bạn bất luận bạn ở đâu, nhưng phần cầu nguyện của bạn đảm bảo là bạn đang ở trong một nền tư tưởng đúng.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)