Skip to main content
Chúa ở cùng chúng ta luôn mãi (Pixabay)

[Chiêm Niệm] 1,631 Cây Số Cầu Nguyện

“Ðừng sợ hãi: có Ta ở với ngươi. Ðừng nhớn nhác: Ta là Thiên Chúa của ngươi” (Is 41:10).

Bài Đọc: 2 Cô-rin-tô 7:2-7

Khi tôi đi cùng một nhóm từ đất nước quê hương của tôi, Ukraine, đến Nga để kỷ niệm 125 năm Giáo Hội Methodist tại Eurasia, thì Ukraine đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế, và tài chính – và thậm chí là chiến tranh. Nhưng khi nhóm của tôi đi 1,630km đến lễ hội, thì chúng tôi thật sự cảm nghiệm được những lời cầu nguyện của cả anh chị em Ukraine của chúng tôi tại quê nhà và những anh chị em người Nga đang đợi chờ chúng tôi.

Mỗi một điểm kiểm tra chúng tôi đều sợ rằng cảnh vệ sẽ buộc chúng tôi quay lại và về nhà bởi vì chúng tôi đang đi cùng với những bạn trẻ chưa đủ tuổi để phục vụ trong quân đội. Nhưng mỗi lần thì chúng tôi lại được phép cho đi tiếp. Ở điểm kiểm tra cuối trước khi đi vào Nga, thì cảnh vệ biên giới đã không thậm chí nhìn giấy tờ của chúng tôi, vốn đã tạo cho tôi nhiều câu hỏi tại những điểm kiểm tra khác. Cảnh vệ chỉ im lặng đóng dấu trên những giấy thông hành của chúng tôi và để chúng tôi đi qua!

Trong suốt hành trình của chúng tôi đến với lễ hội, tôi đã thấy bàn tay của Thiên Chúa dẫn dắt chúng tôi. Chúng tôi sợ hãi, nhưng những khó khăn chúng tôi đối diện thì lại không phù hợp với sức mạnh của Thiên Chúa. Niềm tín thác của chúng tôi vào sự trợ giúp trung tín của Thiên Chúa đã giúp chúng tôi vượt thắng và đứng vững vinh hiển.

Thật tuyệt vời biết bao khi chúng tôi đến với lễ hội và cảm nghiệm được những vòng tay yêu thương của anh chị em chúng tôi tại Nga. Chúng tôi là một phần của gia đình của Thiên Chúa, Đấng không có biên giới và không có những vấn đề chính trị, kinh tế hay tài chính nào có thể chia rẽ nổi.

Cầu Nguyện: Lạy Thiên Chúa xin cám ơn Chúa vì đã đồng hành cùng chúng con khi chúng con đi trên những nẻo đường không biết trước. Xin giúp chúng con luôn tín thác vào Chúa. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Tôi càng tín thác vào Thiên Chúa, thì tôi càng ít sợ hãi.

Vasily Vuksta (Zakarpattia, Ukraine)

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ The Upper Room)