Skip to main content
“Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người" (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Chống Lại Cơn Cám Dỗ

“Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Ðấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng” (1 Cr 10:13)

Bài Đọc: Giacôbê 4:2-10

Tôi đã hết sức vui mừng. Đó là một ngày Thứ Sáu và là ngày trả lương. Nhưng tôi gặp một vấn đề. Tôi không có tiền để đón xe buýt đến nơi làm việc của tôi để nhận khoản thanh toán của mình. Tôi nghĩ thật lâu và thật vất vả và đã quyết định rằng tôi cần dùng lại một tấm vé cũ, hy vọng rằng lái xe sẽ không chú ý. Tôi đã đi đến trạm xe buýt, cảm thấy bệnh hoạn về quyết định của tôi. Đối diện với cơn cám dỗ để sử dụng sự quyến rũ, tôi đã nghĩ về Giuse.

Khi vợ của ông Potipha cám dỗ ông Giuse (St 39:9-12), thì ông đã không rơi vào cơn cám dỗ ấy. Thay vào đó, ông trốn chạy nó. Sự đáp trả của ông Giuse mang lại cho tất cả chúng ta khuôn mẫu khi có cơn cám dỗ hiện diện. Thiên Chúa sẽ mang lại cho chúng ta một cách thế để thoát khỏi cơn cám dỗ; chúng ta chỉ cần đón nhận nó. Tôi đã cầu nguyện cùng Chúa giúp tôi, và như cách Thiên Chúa ân thưởng cho ông Giuse vì đã chống lại cơn cám dỗ, Thiên Chúa cũng đã ân thưởng cho tôi nữa.

Khi chiếc xe buýt đến, tôi đã đi phía sau mọi người khác với một tấm vé đã qua sử dụng – và đã đã lui lại, quyết định không gian dối nữa. Nhưng tài xế đã gọi tôi, hỏi nếu tôi cần đi nhờ và cho phép tôi đi nhờ vào ngày hôm ấy không mất tiền. Đôi khi vấn đề của chúng ta dường như có thể không thể chấp nhận nổi và hoàn toàn không thể sửa chữa nếu không có sự cám dỗ, nhưng Thiên Chúa biết. Nếu chúng ta biết tìm kiếm trong sự cầu nguyện một đường lối để thoát ra khỏi hoàn cảnh, chúng ta có thể tìm thấy.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tin tưởng nơi Ngài sẽ ban cho chúng con sức mạnh khi chúng con đối diện với cơn cám dỗ. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Thiên Chúa luôn ban một đường lối để thoát khỏi cơn cám dỗ.

Ringer Robinson (Texas)

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ The Upper Room)