Skip to main content
"Vui với người vui, khóc với người khóc" (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Chúa Giêsu Khóc

Thấy cô khóc, và những người Dothái đi với cô cũng khóc, Ðức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: "Các người để xác anh ấy ở đâu?" Họ trả lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem". Ðức Giêsu liền khóc. (Ga 11:33-35)

Bài Đọc: Gioan 11:32-37

Cuộc gọi điện thoại reo vào giữa một buổi sáng bình thường. Người gọi hầu như là bất nhất, đã bị xâm chiếm bởi nỗi sầu khổ. “Ricky chết rồi”.

Ricky là cháu trai của tôi. Đó là một tai nạn bất ngờ, và giờ đây người thanh niên mà mọi người yêu mến và đã yêu mến mọi người quá vô vị lợi đã ra đi. Cậu để lại một người vợ, những đứa cháu, một bà mẹ, anh chị em, cô dì chú bác. Tôi đã vật lọn để tìm ý nghĩa của biến cố này; tôi muốn tìm một lời để ủi an mẹ của cháu tôi. Tôi muốn những lời ủi an cho chính mình và cho người khác đang đau đớn.

Tôi tìm thấy những lời tôi cần trong đoạn về Ladarô trong Gioan 11: “Chúa Giêsu khóc” – chỉ hai từ nhưng chúng đủ để nhắc nhớ tôi rằng Thiên Chúa cùng than khóc với chúng ta. Tôi không cần biết lý do vì sao Ricky chết; tôi không cần câu trả lời. Điều tôi cần là khóc với những người khóc. Những lời của vị mục tử trong nghi thức cử hành tang lễ cho Ricky thật mạnh mẽ. Ngài nhắc nhớ chúng ta rằng, như trong câu chuyện của Ladarô, Đức Kitô mang lại cho chúng ta niềm hy vọng khi chúng ta không thấy niềm hy vọng. Ngay cả trong lúc khóc than, thì lời hứa sự sống đời đời sẽ mang lại cho chúng ta sức mạnh để vui mừng.

Cầu Nguyện: Lạy Thiên Chúa xin chúng con an ủi những người đang đau đớn, khóc với người đang khóc, và vui với những người vui, trong danh Chúa Giêsu. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Trong mọi thời khắc, Thiên Chúa có thể mang lại niềm hy vọng và bình an.

Jean Bonin (Alberta, Canada)

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ The Upper Room)