Skip to main content
"Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Ðức Kitô" (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Đến Nhà Thờ Trễ

"Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Ðức Kitô." (Galat 6:2)

Bài Đọc Galat 6:1-10

Vào một Chúa nhật kia, tôi sắp trễ việc phục vụ hội thánh vào buổi sáng, vì thế tôi quyết định bắt taxi để đến nhà thờ nhanh nhất có thể. Một người phụ nữ và tôi vẫy cùng một chiếc taxi. Tôi đã vẫy tay trước, vậy nên chiếc taxi chạy đến đậu ngay gần tôi. Người phụ nữ bước lên phía trước và nói, "thưa ông, con gái tôi không được khỏe. Nó bị một cơn đau tim nặng và cần đến bệnh viện gấp." Đó là một ngày mưa và không có phương tiện di chuyển nào khác nữa. Lòng tôi đầy thương cảm cho cô ấy. Tôi bước ra khỏi chiếc taxi và nhường nó lại cho cô.

Tôi đã đến nhà thờ trễ vào hôm đó, nhưng tôi thấy thỏa lòng và bình yên trong tâm trí vì tôi đã giúp được một ai đó vào ngày hôm đó. Sau tất cả, đây chính là những gì Thiên Chúa đòi buộc chúng ta thực hiện như là những người theo Chúa Ki-tô. Chúng ta vác thập giá của Chúa mỗi ngày vì thế chúng ta có thể mang lấy những gánh nặng của người khác và phản chiếu ánh sáng của Chúa Ki-tô đến nhiều người khác để họ cũng được ban ơn lành.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con mang vác gánh nặng của những anh chị em khác như Chúa đã mang lấy những gánh nặng của chúng con. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Hôm này tôi có thể chia sẻ ánh sáng của Đức Kitô bằng cách nào?

Jai Knox (Uttar Pradesh, India)

Therese H. Nguyen (Chuyển ngữ từ The Upper Room)