Skip to main content
“Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được?” (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Đứng Vững Bằng Niềm Tin

Chúng ta có thể nói bằng niềm tin rằng: “Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được?” (Dt 13:6)

Bài Đọc 1 Samuel 17:31-47

Trong bài đọc hôm nay, những ranh giới trong trận chiến đã được vạch ra. Đối với người Israel khoản tiền thưởng cho người chiến thắng là rất cao; sự tự do của họ chính là phần thưởng đó. Người Phi-li-tinh trong tư thế rất tự tin dưới sự lãnh đạo của Goliath. Người Israel đang trong trạng thái rối reng , mất tinh thần và sợ hãi - tất cả trừ David, người nhỏ nhất trong số các con trai của Jesse. David có sự tự tin nơi chính mình và biết rằng Thiên Chúa đang dẫn dắt dân Israel. Cậu bé thậm chí còn tin tưởng lớn lao hơn rằng Thiên Chúa đứng bên mình và sẽ giải thoát cậu khỏi hiểm nguy mà cậu đang đối mặt.

Mỗi chúng ta sẽ kinh nghiệm những giai đoạn trong cuộc sống của mình khi những gian khó dồn dập lại để chống lại chúng ta và chúng ta cảm thấy yếu sức, bị tổn thương, và sợ hãi. Nhưng chính trong những lần như thế mà chúng ta có thể nhớ lại với sự chắc chắn rằng chúng ta không đơn độc - Thiên Chúa ở với chúng ta  và thấu suốt chúng ta.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, khi các điều không cân sức được xếp chồng lên nhau để chống lại chúng con, xin giúp chúng con đứng vững, biết rằng Chúa ở ngay bên cạnh chúng con. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giê-su. Amen

Ý Lực Sống Trong Ngày: Giống như David, tôi có thể tin rằng Thiên Chúa sẽ giải thoát tôi.

Mandy Slade (Somerset, England)

Therese H. Nguyen (Chuyển ngữ từ The Upper Room)