Skip to main content
Hôm nay tôi sẽ không để cho quá khứ ngăn chặn lại tầm nhìn của tôi về tình yêu của Thiên Chúa (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Được Tha Thứ

"Anh ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm chồm anh ta và hôn lấy hôn để” (Lc 15:20).

Bài Đọc Luca 15:11-32

Tôi ở trong hoàn cảnh của người con hoang đàng. Tôi đã trải qua những thời khắc của sự hối tiếc và hối hận và đã khiêm tốn lảo đảo trở về nhà.

Khi đọc dụ ngôn này, tôi vẫn luôn chú ý nhiều đến người con hoang đàng và đã bỏ lỡ mất tâm điểm tuyệt vời, làm thay đổi đời sống của đoạn này: tình yêu của Thiên Chúa. Giống như người Cha trong dụ ngôn này, Cha trên trời của chúng ta có một tình yêu thẳm sâu dành cho mỗi người chúng ta. Thiên Chúa nhìn xuống con đường, nheo mắt và nhìn hết chân trời. Và khi Thiên Chúa thấy một tâm hồn hoán cải hoặc một đứa con lảo đảo trở về nhà, thì Ngài không đợi chờ. Giống như người cha này, Thiên Chúa chạy đến với từng người con bị đổ vỡ. Mỗi người chúng ta đều được bao bọc trong tình yêu khi Thiên Chúa đón nhận chúng ta trở về. Không có bài giảng, không chửi rủa, không phạt gì cả. Chỉ có một tình yêu hoàn hảo và vô điều kiện của Chúa Cha.

Khi chúng ta nhìn nhận và chấp nhận tình yêu của Thiên Chúa, thì chúng ta không phải sống trong u sầu, xấu hổ, hay hối tiếc về quá khứ của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta có thể cùng chung sự thoải mái của người con và sống trong tình yêu của Thiên Chúa.

Cầu Nguyện: Lạy Cha, xin giúp chúng con biết rằng chúng con được tha thứ, và giúp chúng con đón nhận tình yêu của Ngài. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Hôm nay tôi sẽ không để cho quá khứ ngăn chặn lại tầm nhìn của tôi về tình yêu của Thiên Chúa.

Stephen Johnson (California)

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ The Upper Room)