Skip to main content
Tôi có thể hành động theo niềm tin của tôi bất chấp việc tôi cảm thấy thế nào (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Đường Lối Của Chúa Với Đường Lối Của Chúng Con

“Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch” (Mt 6:17)

Bài Đọc Tin Mừng Mát-thêu 6:16-18

Ba tuần tham gia lớp học giáo xứ tôi về kỷ luật Kitô Giáo, tôi giới thiệu cho nhóm việc ăn chay như là một phần quan trọng của đời sống cầu nguyện. Sau đó, tôi đưa ra những hướng dẫn thực hành để từ đó các thành viên có thể thử ăn chay trong suốt tuần và quay trở lại đây với những câu chuyện về chính các trải nghiệm của họ.

Khi chúng tôi tập họp lại, tôi không thể chờ đợi để được nghe những câu chuyện của họ về các tầng trời mở ra, về những bụi gai đang cháy và những tia chớp, hay ít nhất là các câu chuyện của sự tĩnh lặng, tiếng thì thầm. Người đầu tiên phát biểu đã nói rằng, "Tôi chỉ cảm thấy đói." Sự thật thà của cô ấy làm tôi bối rối và giảm bớt đi sự nhiệt thành của tôi. Không một thành viên nào trong nhóm báo cáo rằng họ đã có "một trải nghiệm lên đỉnh núi". Các thử nghiệm của chúng tôi về việc ăn chay đã thất bại – hoặc là tôi đã nghĩ như vậy.

Sau khi khôi phục lại từ sự thất vọng của mình, tôi khám phá ra một sự thật tuyệt vời của việc ăn chay. Qua việc ăn chay, chúng ta thể hiện tình yêu của mình dành cho Chúa Kitô một cách hữu hình. Chúng ta thực hành việc tôn kính Thiên Chúa ngang qua các đam mê và khao khát của chính mình. Trong một khoảng thời gian ngắn, chúng ta lựa chọn không ăn bởi vì việc đi theo đường lối của Chúa Kitô thì quan trọng hơn sự thèm muốn thể lý của chúng ta như khi chúng ta cầu nguyện, "Đừng theo ý con, một theo ý Cha".

Hành trình của người Kitô hữu hiếm khi chứa đựng những bụi gai đang cháy và các tia sấm chớp. Sự hưng phấn, nếu nó có xảy ra, thì thường là rất ngắn ngủi. Thay vào đó, chúng ta học đề cao đường lối của Chúa Kitô ngang qua các cách thức của riêng chúng ta. Mỗi một ngày bình thường trôi qua, chúng ta đang được biến đổi để trở nên giống với hình ảnh của Chúa Kitô hơn.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, suốt ngày sống hôm nay, xin giúp chúng con chọn lựa đường lối của Chúa hơn là đường lối của chúng con. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Tôi có thể hành động theo niềm tin của tôi bất chấp việc tôi cảm thấy thế nào.

Kevin Thomas (Alabama)

Therese H. Nguyen (Chuyển ngữ từ The Upper Room)