Skip to main content
"Cho thì có phúc hơn nhận" (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Hãy Coi Đó Như Một Món Quà

“Phần chúng ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta” (1 Cr 2:12).

Bài Đọc Tin Mừng Mát-thêu 10:1-9

Khi tôi phát hiện là tôi sẽ bị trễ bữa trưa với một người bạn, tôi đã gửi một tin nhắn nhờ cô ấy đặt món giúp tôi. Chúng tôi vui hưởng cuộc gặp gỡ lâu giờ với thức ăn ngon. Trên đường tôi về nhà, tôi đã nhận ra rằng bạn tôi không chỉ đặt món ngon cho tôi, mà cô còn trả cho tôi nữa. Tôi đã gọi cho cô với một lời xin lỗi và hứa sẽ trả lại cho cô ấy.

“Cứ coi như là một món quà đi”, cô nói.

“Bạn rất tốt”, tôi nói, “nhưng xin vui lòng để tôi mời bạn một bữa trưa cho lần tới chúng ta gặp nhau”.

“Tôi muốn chúc lành cho bạn với món quà của tôi”, cô nói. “Xin để cho tôi vui cái phúc của việc trao tặng mà không mong nhận lại”. Điều này thật khó để tôi thực hiện. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng việc cho đi mà không mong nhận lại bất cứ điều gì là cách cho đi của Thiên Chúa.

Mỗi ngày chúng ta nhận được nhiều quà tặng từ Thiên Chúa. Chúng ta đã không nhận lãnh những quà tặng này và không thể đáp trả. Thiên Chúa ban cách nhưng không những quà tặng tốt lành. Chúng ta có thể nhận lãnh trong ân sủng những quà tặng được ban cho chúng ta, bất luận là bởi Thiên Chúa hay bởi người khác. Khi chúng ta nhận lãnh những quà tặng được ban trong sự tốt lành mà không mong đáp trả, thì chúng ta giúp cho người khác kinh nghiệm được phúc lành mà họ có thể nhận lãnh qua việc cho đi như Thiên Chúa cho đi.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con trở thành những người cho đi đại lượng và những người nhận lãnh đầy lòng tri ân, để trong mọi sự, xin làm vinh danh Chúa. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Đâu là món quà mà Thiên Chúa mời gọi tôi nhận lãnh cách ân sủng hôm nay?

Deb Scales (Indiana)

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ The Upper Room)