Skip to main content
Thiên Chúa không bao giờ đầu hàng tôi (Suju/Pixabay)

[Chiêm Niệm] Hình Ảnh Của Thiên Chúa

Ông Gióp nói: "Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Ðức Chúa đã ban cho, Ðức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Ðức Chúa!" (Gióp 1:21)

Bài Đọc: Rôma 8:26-30

Trong vòng 40 năm tôi đã vật lộn với rất nhiều vấn đề - từ lòng tự trọng thấp kém đến chứng lạm dụng thuốc gây nghiện và rượu – cho đến một ngày cảnh sát đứng ngay cửa nhà tôi với một lệnh truy nã. Sau khi lục tung căn nhà của tôi, họ giải tôi đi trong tình trạng còng tay. Trước khi tôi bị bắt, tôi tin nhưng tôi không có một mối quan hệ với Thiên Chúa. Đó là về sự thay đổi.

Khi tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh, tôi cũng bắt đầu thấy và cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa. Tôi đã mất hết gia đình và tiền bạc và phá hoại sức khỏe của tôi do bởi những chứng nghiện của mình. Nhưng Thiên Chúa lại không bao giờ đầu hàng tôi. Tôi trở lại nhà thờ tuổi thơ của tôi và đã được đón tiếp bằng nhiều tình yêu hơn là tôi đã được biết đến trong một thời gian.

Giờ đây tới lượt tôi quan tâm đến người khác. Đa số những ngày sống của tôi dẫn dắt và tình nguyện với những nhóm phục hồi, mái ấm địa phương, và nhiều nhóm học Kinh Thánh khác. Thiên Chúa không đầu hàng nơi tôi. Thay vào đó Thiên Chúa giúp tôi trở thành người mà tôi được tạo dựng nên để trở thành.

Cầu Nguyện: Lạy Cha trên trời, xin giúp chúng con biết nhớ rằng chúng con luôn ở trong vòng tay đầy yêu thương và đáng tin của Ngài. Xin củng cố đức tin của chúng con để chúng con có thể trở nên giống Cha mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Thiên Chúa không bao giờ đầu hàng tôi.

Jeff Long (North California)

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ The Upper Room)