Skip to main content
Ngày qua ngày, trong niềm vui và nước mắt, tôi sẽ theo Chúa. (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Hướng Về Quê Trời

“Vì ông [Abraham] trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng” (Dt 11:10).

Bài Đọc Sáng Thế 12:1-10

Khi Thiên Chúa gọi, Abraham và Sarah (trước đó là Abram và Sarai) đã rời bỏ đất Ur, quê hương của ông. Thiên Chúa đã hứa sẽ làm cho Abraham thành một dân lớn, nhờ ông mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Ông Abraham hẳn đã phải thắc mắc rất nhiều khi năm tháng trôi qua và bà Sarah thì vẫn son sẻ! Cho đến khi cả hai người họ đã rất già, Isaac mới được sinh ra cho họ - thật là phép lạ của Thiên Chúa và khởi thủy của dân Thiên Chúa, dân Israel. (x. St 21: 2-5). Nhờ ông Abraham và bà Sarah, nhiều thế hệ về sau, sẽ sinh ra Đấng Cứu Thế (x. Mt1:1-16).

Hai năm trước khi gia đình tôi - cùng với cháu trai đang ở tuổi thiếu niên của chúng tôi, con gái, con rể, cháu trai mới sinh, chồng tôi, tôi, hai con mèo và một con rùa - rời bỏ và hăng say đi dọc theo trục đường chính trên hai chiếc ô-tô của chúng tôi, tôi nghĩ về sự can đảm của Abraham. Cũng như ông Abraham, chúng tôi đang rời bỏ một căn nhà tiện nghi để thực hiện một sứ vụ vô định và xa xôi cùng với con gái cả của chúng tôi và gia đình nó. Abraham tin tưởng vào Thiên Chúa cả trong những khó khăn và những điều không chắc chắn. Chúng ta có thể nhìn theo mẫu gương đức tin của Abraham để thúc đẩy chúng ta tiến lên phía trước vượt qua những va chạm của cuộc sống đầy thử thách và trần tục này.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhìn lên Chúa khi chúng con đối diện với những điều không chắc chắn. Xin nhắc nhớ chúng con rằng dù chúng con có di chuyển đến đâu thì ngôi nhà vĩnh cửu của chúng con là được ở bên Chúa. Amen.

 Ý Lực Sống Trong Ngày: Ngày qua ngày, trong niềm vui và nước mắt, tôi sẽ theo Chúa.

Cynthia Losness (Michigan)

Therese H. Nguyen (Chuyển ngữ từ The Upper Room)