Skip to main content
"Thầy ở cùng anh em" (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Không Bao Giờ Đơn Côi

Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế"(Mt 28:20)

Bài Đọc: Thánh Vịnh 23:1-6

Có lần tôi đón xe lửa từ sân bay tại Philadelphia đến thị trấn chỗ chị tôi cách đó 35 dặm về phía bắc. Mặc dù đã khuya, nhưng xe lửa đã rất đông người và có nhiều người lên tàu khi chúng tôi đến khu thị trấn. Khi chúng tôi đi về phía bắc, thì có nhiều người xuống hơn là lên và càng lúc càng có nhiều ghế trống. Đích điểm của tôi là chạm dừng cuối cùng trước khi hết đường ray, và khi người hướng dẫn đọc tên điểm dừng của tôi, thì tôi là người sau cùng rời khỏi tàu.

Tôi muốn so sánh chuyến đi xe lửa này với hành trình đời sống. Trong tuổi thơ của chúng ta, chúng ta có gia đình và bạn hữu mình vây quanh. Nhưng khi năm tháng qua đi, gia đình của chúng ta phát triển và số bạn hữu cũng gia tăng. Nhưng sớm hay muộn, chúng ta bắt đầu kinh nghiệm sự mất mát. Từng người một, gia đình và bạn hữu sẽ qua đời. Khi chúng ta đi qua những năm tháng lớn tuổi của mình, thì ngày càng có nhiều người thân yêu của chúng ta thoát ra khỏi đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta sống đủ lâu, thì chúng ta có thể thấy chính mình là người duy nhất còn lại với một số ít người, nếu có, bạn thân. Nhưng chúng ta có một người không bao giờ bỏ chúng ta trong suốt hành trình đời sống: Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã hứa là Ngài sẽ ở cùng chúng ta luôn mãi (x. Mt 28:20). Ngài đi cùng với chúng ta trong suốt hành trình đến tận cuối đường, cho đến khi chúng ta về đến quê trời của mình.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa là Mục Tử Nhân Lành, xin an ủi chúng con bằng sự đảm bảo rằng Ngài sẽ ở cạnh chúng con vào mỗi giai đoạn sống của chúng con. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Chúa Giêsu ở cùng với chúng ta trong mỗi chặng dừng của hành trình sống.

Wayne Greenawalt (Illinois)

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ The Upper Room)