Skip to main content
Hãy tín thác vào Chúa (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Lại Một Năm Nữa Bắt Đầu

“Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!” (Tv 139:14)

Bài Đọc: Thánh Vịnh 139:7-18

Thời gian bắt đầu trở lại, và tôi đang sẵn sàng để bắt đầu một năm mới nữa. Tôi có cùng những niềm hy vọng cho năm nay như tôi đã thực hiện cho năm qua: tập thể thao nhiều hơn, ngủ nhiều hơn, ăn thực phẩm lành mạnh hơn, làm việc nhiều hơn khi cần và làm ít hơn khi có thể.

Đúng, năm nay sẽ là một năm tôi thực hiện tất cả những thay đổi này để cải thiện đời tôi!

Nhưng thay vì nhảy vọt quá nhanh, tôi quyết định dành thời gian để nhìn lại năm đã qua này và vui mừng vì những thành tựu của tôi. Tôi đã chịu đau khổ những gian khó thật sự và những thất vọng, nhưng tôi sẽ chịu đựng trong năm khác và trưởng thành từ những gian khó của tôi. Dĩ nhiên tôi có thể luôn tiến bộ, và mỗi năm tôi lại đưa ra những quyết tâm để trở nên tốt hơn. Nhưng tôi cũng biết rằng tôi là một người con yêu dấu của Thiên Chúa, Đấng yêu thương tôi vô điều kiện. Chẳng có gì mà tôi có thể làm mà lại không làm cho Thiên Chúa yêu thương tôi nhiều hơn hay ít hơn.

Vì thế, khi tôi nhìn đến khởi đầu của một năm mới, tôi được đầy tràn niềm hy vọng, những mong đợi – và nhưng quyết tâm. Và, khi tôi nhìn lại một năm đã qua, tôi vui mừng cuộc sống của tôi và tất cả mọi điều tôi đã kinh qua, biết rằng Thiên Chúa luôn ở cùng tôi trong tất cả mọi điều ấy.

Cầu Nguyện: Lạy Thiên Chúa yêu dấu, xin giúp chúng con nhớ rằng chúng con là con cái yêu dấu của Cha và rằng chúng con có thể lan tỏa tình yêu ấy cho hết mọi con cái của Chúa. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Tình yêu của Thiên Chúa giải thoát tôi để tôi vui mừng cuộc sống của tôi bằng lòng cảm tạ.

Andrea Woronick (Connecticut)

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ The Upper Room)