Skip to main content
“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Pixabay).

[Chiêm Niệm] Món Quà Kinh Thánh

Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119:105).

Bài Đọc Thánh Vịnh 19:105-112

Bàn tay tôi với ra để nhận món quà như mọi người trong cộng đoàn đã thấy. Tôi kéo một cuốn sách màu nâu về phía tôi, thán phục chữ mạ vàng cỡ lớn của nó. KINH THÁNH là từ in trên bìa trước. Đôi khi tôi không nhận ra món quà quí giá thế nào.

Một vài năm sau, cùng một cuốn Kinh Thánh mầu nâu ấy đã nằm gọn dưới vòng tay tôi khi tôi bước vào một ngôi nhà thờ nhỏ ở ngoại ô. Mỗi Chúa Nhật tôi đọc cuốn Kinh Thánh ấy, niềm tin của tôi và lời của Thiên Chúa trở nên thực.

Thật quá dễ dàng để ra đi mà để cho cuốn Kinh Thánh đóng và không được chạm đến. Nhưng Kinh Thánh là mang tính cá nhân, là ngọn đèn soi cho hành trình chúng ta hôm nay và cho cả tương lai. Đọc Kinh Thánh mang lại sự hướng dẫn cho bất cứ giai đoạn sống nào. Kinh Thánh khích lệ chúng ta biết tha thứ, biết tìm kiếm niềm hy vọng, và biết yêu thương nữa.

Món quà tốt nghiệp của tôi từ một cộng đoàn đầy suy tư đã giúp tôi trong gần 30 năm qua. Những trang của cuốn Kinh Thánh – một số trang giờ đã phải dán băng keo do nhiều năm sử dụng – chứa nhiều đoạn ghi chú viết tay về sự hiểu biết và sự soi dẫn. Những lời của Kinh Thánh mang lại một sự khôn ngoan mạnh mẽ để dẫn dắt tôi trong suốt 30 năm này. Lời của Thiên Chúa thật sự là một ngọn đèn soi cho hành trình của đời sống, một quà tặng được ban cho mỗi người.

Cầu Nguyện: Lạy Thiên Chúa, xin cám ơn Chúa vì Cuốn Kinh Thánh và vì sự dẫn dắt của Ngài qua đó. Xin cho những lời của Kinh Thánh trở nên ngọn đèn thậm chí sáng hơn, hướng dẫn chúng con mỗi ngày. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Tôi sẽ tìm kiếm sự hướng dẫn từ Kinh Thành ngay hôm nay.

Kristi Woods (Oklahoma)

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ The Upper Room)