Skip to main content
Câu lời Chúa nào là phao cứu mạng của tôi? (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Một Cuộc Xuất Hành Thuận Buồm Xuôi Gió

“Mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm.Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi Người” (Cn 30:5).

Bài Đọc Gia-cô-bê 5:13-16

Trong vài giờ đi trên biển, thì mọi loại tầu du lịch đều yêu cầu hết mọi hành khách hiện diện trên boong để có một cuộc diễn tập trong trường hợp chìm. Thủy thủ đoàn sẽ hướng dẫn các hành khác về nơi để thuyền cứu hộ, những loại nào ở trên boong, nơi nào để những chiếc áo phao, và cách mặc áo phao cho đúng. Kiến thức này được chia sẻ như một phần đảm bảo an toàn, trong trường hợp khẩn.

Qua nhiều năm, tôi đã dần trở nên ý thức hơn về những chiếc xuồng cứu hộ khác vốn giúp tôi nổi lên trong những khủng hoảng hằng ngày. Một mạng lưới những người bạn cùng niềm tin – giáo hội, gia đình, và bạn hữu – đã nâng tôi lên trong cầu nguyện khi tôi tự cảm thấy mình bị chìm trong những rắc rối. Tôi tin một nhóm nhỏ những người đồng bạn để có một lời khuyên nghiêm túc khi tôi cần hướng đi (Cn 27:9). Và trong những thời gian suy sụp này, khi niềm tin của tôi bị lạc vào trong một đám sương mờ của những lo lắng hay thất vọng, thì không một chiếc áo phao nào phù hợp một cách đảm bảo như sự trợ giúp vĩnh cửu và vô điều kiện như Lời Chúa. Khi nhận chim bản thân tôi vào trong Kinh Thánh giúp tôi khỏi chìm. Tôi có thể vui mừng trong sức mạnh cứu mạng của Kinh Thánh và sự khôn ngoan giữa các trang Kinh Thánh, biết rằng tôi được chuẩn bị.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin nâng chúng con lên bằng lời của Ngài. Xin khích lệ con đi ra với người khác qua cầu nguyện và sự phục vụ bác ái khi chúng con cầu nguyện rằng, “Xin cho Danh Cha được cả sáng, nước Cha trị đến. Xin cho chúng con lương thực hằng ngày. Xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Và xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” (Lc 11:2-4). Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Câu lời Chúa nào là phao cứu mạng của tôi?

Heidi Gaul (Oregon)

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ The Upper Room)