Skip to main content
Đâu là “những cỏ lùng” trong sự phát triển thiêng liêng của tôi? (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Một Mùa Gặt Bội Thu

Hạt giống được gieo vào đất tốt tựa như ai đó lắng nghe Lời và hiểu Lời. "Còn kẻ được gieo vào đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục" (Mát-thêu 13:23)

Bài Đọc Mát-thêu 13:1-23

Một thành viên trong Hội Thánh của chúng tôi đã mời chúng tôi đến nông trại của cô ấy để trải nghiệm việc đồng áng. Chúng tôi dậy sớm vào một ngày kia đi đến nông trại của cô ấy để trồng khoai môn, một loại củ. Vài tuần sau đó, chúng tôi được mời trở lại để thăm kiểm mỗi cây khoai môn chúng tôi đã trồng và nhổ cỏ dại xung quanh chúng nhằm giúp chúng phát triển cách khỏe mạnh và đạt được một vụ mùa bội thu. Chúng tôi thấy mọi cây khoai môn con đều trông lớn hơn trước đây, điều này làm cho chúng tôi hạnh phúc. Tuy nhiên, khi chúng tôi nhìn kỹ hơn, chúng tôi thấy rằng hầu hết các cây khoai môn đều bị bao quanh bởi cỏ dại; một vài cây cỏ thậm chí còn phát triển mạnh hơn nhiều cây khoai môn. Chúng tôi bắt đầu nhổ cỏ xung quanh các cây khoai môn. Một thành viên trong Hội Thánh khuyên tôi khi cô ấy quan sát việc tôi làm, "Chỉ nhặt cỏ dại thôi thì chưa đủ! Bạn phải nhổ luôn cả rễ của chúng!"

Trải nghiệm này làm tôi nghĩ về sự trưởng thành thiêng liêng của chúng ta như là một Ki-tô hữu. Chúng ta có thể gieo trồng hoa trái thiêng liêng, như bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín,hiền hòa, tiết độ. Để có thể làm được điều này, chúng ta phải hoàn toàn loại bỏ tất cả cỏ dại - bao gồm cả gốc rễ - làm cản trở sự trưởng thành thiêng liêng của chúng ta.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con loại bỏ những gì vô bổ trong cuộc sống của chúng con để chúng con được trở thành những gì Chúa muốn chúng con là. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Đâu là “những cỏ lùng” trong sự phát triển thiêng liêng của tôi?

Kazuo Ishikawa (Akita, Japan)

Therese H. Nguyen (Chuyển ngữ từ The Upper Room)