Skip to main content
Hãy đến với Chúa bằng tâm hồn đầy lòng cảm tạ (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Một Tâm Hồn Biết Ơn

“Lạy CHÚA, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con” (TV 16:5)

Bài Đọc Sách Xuất Hành 16:1-15

Bạn tôi làm việc ca đêm, nhưng vì nhiều vấn đề sức khỏe và gia đình, nên cậu ấy cần một công việc ca ngày. Khi tôi nói bạn tôi hãy cầu nguyện xin sự trợ giúp trong việc tìm kiếm một công việc khác, cậu nói, “Mình không muốn làm phiền Thiên Chúa”. Bạn tôi nghĩ rằng nhu cầu của cậu ấy là không quan trọng đối với Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa, Thiên Chúa không bao giờ nhìn chúng ta hay những nhu cầu của chúng ta là những bất tiện! Thiên Chúa muốn một mối quan hệ với mỗi người chúng ta và đang nóng lòng nghe từ chúng ta về những bận tâm và vấn đề của chúng ta.

Trong bài đọc hôm nay về những người Israel phàn nàn và lo lắng về điều mà họ sẽ ăn, tôi để ý thấy Thiên Chúa chu cấp cho họ ngay cả khi thái độ của họ là vô ơn. Vì thế nếu chúng ta đến với Thiên Chúa bằng thái độ biết ơn, thì Thiên Chúa còn tuôn đổ phúc lành của Ngài nhiều hơn biết bao cho chúng ta?

Thiên Chúa quan tâm đến tất cả mọi thách đố của chúng ta – ngay cả những thách đố dường như khó. Đấng Tạo Thành của chúng ta muốn liên hệ đến mọi vấn đề của đời sống thường nhật của chúng ta. Khi chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa thì lớn hơn những lo lắng và bận tâm của chúng ta, thì chúng ta có thể đến với Thiên Chúa bằng một tâm hồn đầy lòng biết ơn.

Cầu Nguyện: Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết dâng hết mọi bận tâm của chúng con lên Chúa – bất luận là nhỏ thế nào. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Hôm nay, tôi sẽ hướng về Thiên Chúa ngay cả với những nhu cầu nhỏ bé nhất của tôi.

Tammy Teeter (Tennessee)

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ The Upper Room)