Skip to main content
Cầu nguyện là một bổn phận tuyệt vời (StockSnap/Pixabay)

[Chiêm Niệm] Một Trách Nhiệm Tuyệt Vời

“Tôi đã tìm kiếm CHÚA, và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng” (Tv 34:5)

Bài Đọc: Thánh Vịnh 34:1-8

Vào Tháng Ba năm 2003 tôi bị đột quị nặng. Đó là một thời gian đặc biệt khó khăn vì tôi thuận tay trái và đã bị liệt phần thân bên trái khá lâu. Tôi không tin các bác sĩ mong đợi tôi phục hồi, nhưng Thiên Chúa lại có một kế hoạch khác. Tôi đã phục hồi, trở lại trường học, và bắt đầu một sự nghiệp mới.

Sau khi đột quị, tôi trải qua một thời gian mà tôi bị ám ảnh bởi việc khỏe hơn và muốn thấy các con trai của tôi trưởng thành. Tôi bắt đầu cảm thấy tiếc cho bản thân mình. Nhưng cuối cùng thì tôi nói, “Lạy Chúa chỉ có Ngài mới có thể lấy đi sự sợ hãi của con. Con tín thác vào Ngài”.

Tôi nhìn lại kinh nghiệm đó thường xuyên. Tôi không giả vờ sống nữa. Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta và muốn điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Giờ đây tôi dành thời gian với Thiên Chúa trong cầu nguyện nhiều lần trong ngày. Tôi tạ ơn vì đặc ân cầu nguyện, nhưng tôi cũng nhận ra rằng cầu nguyện là một trách nhiệm tuyệt vời. Tất cả chúng ta đều trải qua những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, và một số thì tồi tệ hơn những hoàn cảnh khác. Nhưng chúng ta giải quyết thế nào với những hoàn cảnh ấy thì mới là điều quan trọng. Nếu chúng ta cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng nghỉ, thì những khó khăn của chúng ta sẽ biến thành những phúc lành cũng như là những cơ hội tuyệt vời để khích lệ và chúc phúc cho người khác.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì đặc quyến và trách nhiệm cầu nguyện. Xin cho chúng con biết dùng những khó khăn như là một cách để khích lệ người khác. Con cầu xin Chúa nhờ danh Chúa Giêsu. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Hôm nay tôi tạ ơn Thiên Chúa vì đặc ân cầu nguyện.

Michael Slaton (Alabama)

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ The Upper Room)