Skip to main content
Tôi sẽ noi theo niềm tin của những người đi trước tôi (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Những Người Noi Theo

"Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ." (Do Thái 13: 7)

Bài Đọc Thư Gửi Tín Hữu Do Thái 13:1-8

Những ngày trước lễ an táng của cha tôi là một sự hòa trộn giữa nỗi buồn thương và điều tuyệt diệu. Tôi có thời gian để ở cùng với gia đình và cơ hội để kết nối lại với những người bạn cũ. Chúng tôi nhắc lại những câu chuyện về ông, cười phá lên ở một vài chuyện và khóc ròng ở những chuyện khác. Chúng tôi cảm nghiệm được một niềm vui và bình an  tuyệt vời, khó tả. Trong lúc chúng tôi thương nhớ ông, chúng tôi biết rằng ông đã ở cùng với Cha Trên Trời của mình ngay cả khi chúng tôi vô cùng thương tiếc ông.

Một trong những cuộc trò chuyện của chúng tôi, chị tôi đã nói rằng chị có thể thấy được một ít tính cách và đặc điểm của cha tôi trong mỗi đứa cháu của ông. Đứa cháu trai lớn nhất phản chiếu sự trung tín của cha tôi đối với gia đình và bạn bè. Cháu gái tôi sở hữu nơi cha tôi thái độ cởi mở với cuộc sống. Con gái tôi thì được ban tặng một tâm hồn suy tư trầm lặng, trong khi con trai tôi là một đứa trẻ của những sự hài hước. Mỗi đặc tính này là một điều dễ thấy trong suốt cuộc đời của cha tôi và được kế thừa nơi cuộc sống của những đứa cháu.

Đoạn trích thánh thư mời gọi chúng ta noi gương những người đã ra đi trước chúng ta trong niềm tin Ki-tô, noi theo gương mẫu của họ về sự vâng phục, kiên trì, niềm vui và tình yêu thương. Tôi biết rằng cha tôi không hoàn hảo, nhưng Ông tin rằng Chúa Giê-su tha thứ cho sự thiếu sót của ông và yêu thương ông bất chấp những điều đó. Lòng tin và sự tín thác như thế thật đáng để vâng theo.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cảm tạ những người dẫn dắt trong đức tin những người hiện đang ở bên chúng con và những người đã ra đi trước chúng con. Xin giúp chúng con noi theo đời sống đức tin của họ. Nhờ Danh Thánh Giê-su. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Tôi sẽ noi theo niềm tin của những người đi trước tôi.

Chuck Kralik (Missouri)

Therese H. Nguyen (Chuyển ngữ từ The Upper Room)