Skip to main content
Tôi có thể kín múc từ nguồn dự trữ thiêng liêng về đức tin của tôi vào Thiên Chúa (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Những Nguồn Dự Trữ Thiêng Liêng

“Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Ðức Chúa, và có Ðức Chúa làm chỗ nương thân.  Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái”. (Giê-rê-mi-a 17: 7-8).

Bài Đọc Sách Tiên Tri Giêrêmia 17:5-8

Đó là một trong những ngày mà mọi thứ dường như chẳng đâu vào đâu. Sữa đun bị trào. Con chó thì đi mất tiêu, và tôi bị trễ một cuộc hẹn vì chiếc xe không khởi động được. Xưởng sửa chữa gần đó thì đóng cửa. Ai sẽ giúp được đây? Điều an ủi trong tất cả những việc này là tôi có thể dựa vào ký ức về những hành động của Thiên Chúa trong quá khứ, những lần khi Thiên Chúa đã cứu tôi khỏi hơn một tình huống khó thoát và đức tin đã làm cho tôi trụ vững được.

Trong bài đọc hôm nay, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã cho dân Giu-đa lời dặn dò: hãy gắn kết mật thiết với Thiên Chúa trong những lúc thuận lợi, và - như cây trồng gần bên dòng suối - dự trữ dưỡng chất cần thiết cho những kỳ hạn hán. Trong một vùng đất có lượng mưa thấp, những loài cây bản địa đâm rễ của chúng sâu xuống tận nơi có mạch nước ngầm và vì vậy đa số chúng sống sót ngay cả những kỳ hạn hán khắc nghiệt nhất.

Thật là dễ mắc chứng "quên mất đức tin" khi cuộc sống tiếp diễn tốt đẹp. Duy trì một mối quan hệ sâu sắc với Thiên Chúa trong suốt những thời kỳ thuận lợi làm cho chúng ta có thể tiến bước trong suốt những thời kỳ đen tối. Do bởi những hành động của Thiên Chúa trong quá khứ, chúng ta có thể chắc chắn về sự trung tín của Thiên Chúa trong tương lai.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con những lời phù hợp để chia sẻ đức tin của chúng con với những ai chúng con gặp gỡ ngày hôm nay nhờ đó họ có thể biết được tình yêu và ân sủng của Chúa. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Tôi có thể kín múc từ nguồn dự trữ thiêng liêng về đức tin của tôi vào Thiên Chúa.

Linda Sutton (South Australia, Australia)

Therese H. Nguyen (Chuyển ngữ từ The Upper Room)