Skip to main content
Niềm tin như đám sương mờ giữa khó khăn (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Niềm Tin và Hoài Nghi

Lập tức, cha đứa bé kêu lên: "Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!" (Mc 9:24)

Bài Đọc Tin Mừng Mác-cô 9:14-29

Con gái tôi bị bệnh trong vòng hơn hai năm qua. Chúng tôi đã gặp gỡ nhiều bác sĩ và các chuyên gia nhưng chỉ nhận được vài câu trả lời. Hết lần này đến lần khác, các bác sĩ đều nói là họ không thể giúp con tôi. Hoàn cảnh này thật dễ dàng khiến tôi liên hệ đến người cha trong Mác-cô 9. Cảm thấy suy sụp và bất lực, ông tin nhưng vẫn đặt vấn đề liệu việc chữa lành là có thể hay không. Tôi tin vào phép lạ; nhưng khi sự thất vọng và chán nản bắt đầu xâm chiếm tôi, thì những hoài nghi phát triển và tôi tự hỏi liệu việc thay đổi là có thể không. Làm sao tôi có thể vừa tin vừa hoài nghi cùng lúc với nhau? Khi chúng ta vật lộn với căn bệnh mãn tính hay một nỗi đau hay những khủng hoảng gia đình, thì tất cả mọi điều mà chúng ta có thể thấy là hoàn cảnh mà chúng ta đang ở trong đó. Sẽ có những ngày thật khó để luôn tin rằng mọi sự sẽ thay đổi. Nhưng giống như người cha trong bài đọc hôm nay, chúng ta có thể nói lên những hoài nghi của mình và xin Thiên Chúa giúp cho sự không tin của chúng ta. Điều này mang lại cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục và nhắc nhớ chúng ta rằng với Thiên Chúa, tất cả đều có thể - ngay cả việc chữa lành và việc xoa dịu nỗi đau sau nhiều năm bệnh tật.

Cầu Nguyện: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì giúp chúng con nói lên những hoài nghi và sự không tin của chúng con với Chúa. Xin giúp chúng con trong sự không tin của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Chúa chúng con. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Thiên Chúa lắng nghe khi tôi nói lên những hoài nghi của tôi và ban cho tôi sức mạnh để tiếp tục.

Laura Rath (Iowa)

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ The Upper Room)