Skip to main content
“Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Quyết Tâm

“Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10:10).

Bài Đọc: Gioan 4:34-36

Tôi bước ra khỏi nhà hưu dưỡng giống như một sự thất bại. Tôi đã đến thăm một người bạn và nói với anh ta về tin mừng của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, như thường lệ, tôi thiếu lòng can đảm. Qua nhiều tuần tiếp theo, tôi cầu nguyện liên lỉ để có lòng can đảm để chia sẻ niềm tin của tôi. Tôi biết rằng kiểu truyền giáo này thì không phải là ơn của mọi người, nhưng là cơ hội để chia sẻ tin mừng của Chúa Giêsu và đời sống phong nhiêu mà Ngài mang lại đã trở thành một niềm đam mê đối với tôi.

Sau nhiều lần cầu nguyện, thì ngày ấy cuối cùng cũng đã đến khi tôi quyết định tôi không còn để cho sự sợ hãi dừng bước tôi nữa. Ngay một ngày sau đó, theo sự thúc đẩy của Thiên Chúa, tôi đã gặp một người ở quán ăn tự phục vụ. Nhịp tim đập loạn xạ, giọng nói thì nhát gừng, tôi hỏi, “Anh có chấp nhận Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Độ của anh không?” Chúng tôi cầu nguyện, và anh xin Chúa Giêsu đi vào đời anh.

Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy như thể chúng ta đã làm cho Thiên Chúa thất bại. Nhưng khi chúng ta tiếp tục cầu nguyện, chúng ta sẽ khám phá ra cơ hội để sử dụng những ơn ban mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Khi chúng ta sẵn sàng phục vụ, thì Thiên Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta sức mạnh và năng quyền để chu toàn những kế hoạch mà chúng ta đã hoạch định. Trên hết, chúng ta có thể đi đến việc yêu mến làm theo ý muốn của Thiên Chúa.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con thấy những ơn ban của chúng con, và hướng dẫn chúng con đến những cơ hội để sử dụng chúng. Xin khôi phục niềm đam mê của chúng con cho công việc của Ngài, và xin giúp chúng con biết tìm kiếm ý muốn của Ngài trên ý muốn của chúng con. Amen.

Ý Lực Trong Ngày: Tôi sẽ cầu nguyện để có lòng can đảm thực thi ý Chúa.

Randy Tramp (South Dakota)

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ The Upper Room)