Skip to main content
Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự sống (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Sự Sống Mới

“Cho nên, phàm ai ở trong Ðức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi” (2 Cr 5:17).

Bài Đọc: Ê-phê-xô 2:1-10

Bốn năm trước tôi dọn đến một vùng đất tái định cư mới phát triển. Trước cửa nhà mỗi gia đình có một cây phong. Tôi để ý cây ở trước cửa nhà tôi bị nhiễm các loại côn trùng. Vào một ngày trong một cuộc gió bão, cây đã bị gẫy ngay điểm bị đục khoét. Tôi đã lay sạch các cành và đã cắt luôn phần thân còn lại đến sát đất.

Một vài tuần sau tôi để ý thấy những chồi non xuất hiện trên bề mặt cưa. Trước khi mùa thu đến, chồi non đã lên được 3ft cao. Hôm nay cây đã có những cành tuyệt vời và cao ít nhất là 18ft.

Đôi khi trong cuộc đời của chúng ta dường như đã vỡ vụn vượt ra khỏi khả năng sửa chữa. Những rắc rối có thể làm cho chúng ta bị tàn phá và mất niềm hy vọng. Nhưng chúng ta có một Thiên Chúa yêu thương chúng ta qua sự đổ vỡ của chúng ta. Ân sủng của Thiên Chúa có thể gỡ bỏ những vụn vỡ của đời chúng ta và giúp chúng ta lớn lên thành một điều gì đó tốt đẹp hơn trước đó. Điều đó cần thời gian, nhưng chúng ta có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta biến đổi cuộc đời chúng ta thành một điều gì đó mạnh mẽ và tuyệt vời.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cám ơn Chúa vì sự đổ vỡ trong đời chúng con. Xin tha thứ cho chúng con và xin biến đổi mỗi người chúng con thành một con người tuyệt vời mà Chúa đã có ý tạo dựng nên chúng con. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Khi mọi sự dường như mất hết, thì Thiên Chúa có thể giúp tôi xây dựng lại đời mình.

Lyle Weldon (Kentucky)

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ The Upper Room)