Skip to main content
Sự tha thứ có thể làm biến đổi mối quan hệ của tôi với Thiên Chúa và người khác (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Sức Mạnh Của Sự Tha Thứ

Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" Ðức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy". (Mát-thêu 18:20-21)

Bài Đọc Sách Sáng Thế 18:23-33

Trong một tháng kể từ khi tôi bắt đầu tham gia vào hội thánh, một người bạn đã mời tôi tham dự một sự kiện do hội thánh tài trợ mang tên "Gặp gỡ Đức Kitô ". Tại sự kiện này, bài đọc của ngày hôm đó và đoạn trích Kinh Thánh đã tác động mạnh mẽ lên tôi.

Sau sự kiện đó, tôi đã gọi điện cho mẹ của con trai tôi. Từ khi chia tay, chúng tôi đã chẳng thể nào giữ nổi một cuộc nói chuyện đàng hoàng quá năm phút. Nhưng sau những bài học tôi đã học được tại sự kiện này của hội thánh, mọi thứ đã thay đổi. Tôi đã gọi cho cô ấy và xin sự tha thứ của cô ấy cho tất cả những hành xử tồi tệ của tôi mà tôi có thể nhớ cũng như tất cả những điều mà tôi không thể nhớ được. Chúng tôi đã trò chuyện suốt 45 phút. Từ hôm đó, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm dứt khỏi một gánh mà tôi không nhận ra là nó đã đè lên tôi quá nặng nề: việc thiếu vắng sự tha thứ. Giờ đây, mẹ của con trai tôi và tôi chia sẻ một mối quan hệ tốt đẹp - điều mà chỉ có thể có được nhờ vào Chúa Kitô khi chúng ta đặt Người là ưu tiên của chúng ta trong mọi sự.

Cầu Nguyện: Lạy Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, cảm tạ Chúa vì đã dạy chúng con về sự tha thứ, tình yêu, lòng thương xót, và sự rộng lượng. Chúng con cầu xin nhờ danh Thánh Giê-su. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Sự tha thứ có thể làm biến đổi mối quan hệ của tôi với Thiên Chúa và người khác.

John W. Garcia M. (Cali, Colombia)

Therese H. Nguyen (Chuyển ngữ từ The Upper Room)