Skip to main content
“Những người cậy trông Ðức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân” (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Thăng Trầm Cuộc Đời

“Những người cậy trông Ðức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân” (Is 40:31).

Bài Đọc Isaia 40:25-31

Trong bài đọc hôm nay, tôi kỳ vọng I-sai-a đặt các động từ theo thứ tự đi, chạy, tung cánh - để kết thúc bài thơ của ông ở một điểm cao trào. Tuy nhiên, I-sai-a bắt đầu với những con đại bàng tung cánh và kết thúc bằng một động từ chậm chạp hơn đó là đi bộ. Tại sao I-sai-a lại bắt đầu với điều lớn lao và kết thúc bằng điều bình thường?

Khi tôi nghĩ về việc tôi đã đối diện với các thử thách trong đời tôi như thế nào, tôi có được sự an ủi trong thứ tự đảo ngược này. Khi tôi trở về từ một cuộc tĩnh tâm, tôi cảm thấy như mình có thể đương đầu với cả thế giới. Tôi có thể trực diện đối đầu với các thử thách và chiến thắng. Tôi đang cất lên như một chú chim bằng. Một cách chắc chắn, mặc dù thực tế là, đời dập tôi xuống. Tôi ngừng bay lượn, nhưng tôi vẫn còn chạy được. Khi tôi chạy, thêm nhiều trở ngại khác làm chậm lại tốc độ của tôi, và tôi sớm chùn xuống thành đi bộ. I-sai-a muốn nói điều gì qua, "đi mãi mà chẳng chùn chân?" Tôi nghĩ ông có ý muốn nói rằng lê bước dài, gặp phải nhiều thử thách trong bước tiến và đối diện khổ đau, mỏi mệt, và chán chường nhưng không bỏ cuộc.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng tung cánh. Thường thì, nó đơn giản là tìm thấy sức mạnh để đặt bước chân này lên trước bước chân kia khi chúng ta dường như là không thể. Chúng ta có thể nhìn lại câu "theo hướng ngược lại” của Isaia và tìm sự an ủi!

Cầu Nguyện: Lạy Thiên Chúa tín trung, xin giúp chúng con dõi theo những ai cần sự động viên của chúng con. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Thiên Chúa sẽ bước đi cùng với tôi trong những thăng trầm của cuộc đời.

Tom Smith (Utah)

Therese H. Nguyen (Chuyển ngữ từ The Upper Room)