Skip to main content
“Chúng ta cùng khích lệ nhau, bởi vì cả anh em cùng tôi, chúng ta đều chung một niềm tin” (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Tổ Chim

“Chúng ta cùng khích lệ nhau, bởi vì cả anh em cùng tôi, chúng ta đều chung một niềm tin” (Rm 1:12).

Bài Đọc Tông Đồ Công Vụ 2:41-42

Pamela đã gặp tôi tại cửa nhà nguyện, diện mạo của nó sáng rực bằng một sự nóng lòng khi nó cho tôi xem chiếc hộp giày trên tay nó. Chiếc hộp đầy cỏ khô và rêu và một vài mảnh giấy. “Con đã làm một cái tổ”, cô bé nói. “Một chú chim sẽ đến để ở trong này!”

Làm sao tôi có thể giải thích cho một đứa trẻ quá đầy niềm tin là một con chim thường tự xây tổ cho nó và thích một cái tổ tròn hơn?

Suy tư về kinh nghiệm này dẫn tôi đến một sự thật khác. Bé Pamela có thê mang lại tất cả mọi nguyên liệu để làm tổ, nhưng con chim lại phải tự làm tổ cho chính nó. Giống như Pamela làm tổ cho con chim, thì chúng ta cũng có thể thấy bản thân mình muốn xây dựng niềm tin của người khác cho họ. Nhưng chúng ta quên rằng các kinh nghiệm Kitô Giáo của chúng ta là độc nhất vì mỗi người giữa chúng ta và Thiên Chúa của chúng ta. Tuy nhiên, đời sống của chúng ta thì được liên kết lại cùng nhau trong tình bằng hữu và được xây dựng trên cùng những chất liệu của niềm tin và tình yêu. Câu lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta hãy chia sẻ niềm tin của mình và tình yêu của Đức Kitô với nhau khi chúng ta mỗi người tự xây dựng mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa.

Cầu Nguyện: Lạy Cha, Cha đã ban cho chúng con sự sống này nơi Đức Kitô để vui hưởng và chia sẻ. Xin giúp chúng con biết hỗ trợ nhau khi chúng con xây dựng mối quan hệ với Cha. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Tôi đang xây dựng mối quan hệ của tôi với Đức Kitô thế nào?

Colin D. Harbach (Cumbria, Anh Quốc)

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ The Upper Room)