Skip to main content
Thiên Chúa mời gọi tôi vượt ra khỏi thói quen của tôi (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Xa Thêm Chút Nữa

"Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế." (1 Phê-rô 5:9)

Bài Đọc Thư 1 Phêrô 5:6-11

Tôi rất thích tập luyện bằng cách tham gia vào một lớp thể dục nhịp điệu aerobic. Người hướng dẫn thường xuyên hô to những lời động viên từ chỗ của cô ấy ở phía trước. Với một băng dây co giãn được kéo căng ra phía trước bởi hai bàn tay của mình, tôi nghe cô nói, "Cố gắng kéo căng băng dây hết sức có thể và sau đó kéo căng ra thêm tí nữa. Nếu bạn mong được mạnh mẽ hơn, bạn cần gặp phải những trở lực và vượt qua nó!"

Sau đó tôi nhận ra những lời này còn ứng dụng cả vào đời sống đức tin của tôi nữa. Khi tôi xác định đó là lãnh vực thử thách, giờ đây tôi nhìn chúng cách khác. Có thể Thiên Chúa mời gọi tôi trau dồi những đức tính như nhẫn nại, bằng lòng, và nhân hậu. Tôi phát hiện ra rằng những đức tính này thật thật dễ phát huy khi tôi được bao quanh bởi những người thân và bạn bè nhưng lại khó hơn rất nhiều khi tôi bị vây quanh bởi những người dường như là khác biệt với tôi. Giờ đây tôi bị thử thách để tìm ra những lãnh vực mà tôi “kháng lại” việc cư xử với người khác theo cách Chúa Kitô sẽ cư xử và sau đó cho trở lực này vào quá khứ. Khi tôi đến phòng luyện tập để cải thiện vóc dáng mình, Thiên Chúa cũng đã giúp tôi cải thiện tâm hồn mình.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con tín thác vào Chúa, và xin huấn luyện chúng con để phản chiếu vinh quang Chúa trong tất cả những việc chúng con làm. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Thiên Chúa mời gọi tôi vượt ra khỏi thói quen của tôi.

Connie Schroeder (California)

Therese H. Nguyen (Chuyển ngữ từ The Upper Room)