Skip to main content
Vì tình yêu của Thiên Chúa, nên tôi thấy xứng đáng và tốt đủ (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Xứng Đáng

“Xam-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át” (Mt 1:5)

Bài Đọc Mát-thêu 1:1-6, 16-17

Bất cứ khi nào tôi cảm thấy là tôi chưa được giáo dục đủ, kinh nghiệm đủ, hay nói chung là không xứng đáng hay tốt đủ, thì tôi lại nghĩ đến câu được trích ở trên.

Khởi đầu Tin Mừng Mát-thêu có trình thuật về gia phả của Chúa Giêsu: “Sam-son là cha của Boaz, Rahab là mẹ của ông”. Chỉ có bốn người phụ nữ được đề cập đích danh trong gia phả này. Thế thì tại sao bà Rahab lại là một trong số đó? Sách Giô-suê 2:1-14 kể về câu chuyện của bà.

Bà Rahab là một cô gái điếm. Bà cũng giúp các gián điệp người Do Thái và đã giúp họ thoát để đổi lấy sự sống cho gia đình bà. Tôi thật sự hoài nghi rằng bà Rahab đã từng cảm thấy tốt đủ khi bà được vây quanh bởi “nền tảng tôn giáo”, và rồi bà trở thành một tổ tiên của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ thế giới.

Tôi nghĩ bà Rahab được đề cập đích danh trong Tin Mừng Mát-thêu là vì bất cứ ai trong chúng ta đang cảm thấy bất xứng. Thiên Chúa biết tâm hồn chúng ta và những bất ổn của chúng ta. Và câu chuyện của bà Rahab cho chúng ta thấy rằng bất luận chúng ta là ai và chúng ta đang ở đâu trong cuộc đời này, nếu chúng ta vâng phục thì Thiên Chúa có thể sử dụng chúng ta cách đầy kinh ngạc. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh và trung thành cầu nguyện, thì Thiên Chúa sẽ định hướng cuộc đời chúng ta và mang lại cho chúng ta một mục đích. Vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nên chúng ta nên xứng đáng!

Cầu Nguyện: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì câu chuyện của bà Rahab và vì luôn coi chúng con là tốt đủ. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Vì tình yêu của Thiên Chúa, nên tôi thấy xứng đáng và tốt đủ. 

Shannon Hurley (Kansas)
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ The Upper Room)