Skip to main content

[Chiêm Niệm] Sức Mạnh Của Sự Tha Thứ

Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" Ðức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy". (Mát-thêu 18:20-21)

Bài Đọc Sách Sáng Thế 18:23-33

Trong một tháng kể từ khi tôi bắt đầu tham gia vào hội thánh, một người bạn đã mời tôi tham dự một sự kiện do hội thánh tài trợ mang tên "Gặp gỡ Đức Kitô ". Tại sự kiện này, bài đọc của ngày hôm đó và đoạn trích Kinh Thánh đã tác động mạnh mẽ lên tôi.

[Chiêm Niệm] Một Ngôi Nhà Trên Trời

"Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó." (Gioan 14: 2-3)

Bài Đọc Gioan 14:1-6

[Chiêm Niệm] Những Người Noi Theo

"Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ." (Do Thái 13: 7)

Bài Đọc Thư Gửi Tín Hữu Do Thái 13:1-8

[Chiêm Niệm] Một Mùa Gặt Bội Thu

Hạt giống được gieo vào đất tốt tựa như ai đó lắng nghe Lời và hiểu Lời. "Còn kẻ được gieo vào đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục" (Mát-thêu 13:23)

Bài Đọc Mát-thêu 13:1-23

[Chiêm Niệm] Thăng Trầm Cuộc Đời

“Những người cậy trông Ðức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân” (Is 40:31).

Bài Đọc Isaia 40:25-31

[Chiêm Niệm] Nở Rộ Trở Lại

“Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ” (Tv 91:3-4).

Bài Đọc Thư Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ 5:13:18

[Chiêm Niệm] Khi Chúng Ta Than Khóc

Ðức Chúa phán thế này: "Người ta nghe có tiếng khóc ở Ra-ma, tiếng khóc than ai oán: Ðó là tiếng bà Ra-khen khóc thương con cái mình, bà không muốn được an ủi về những người con ấy, vì nay chúng chẳng còn” (Gr 31:15).

Bài Đọc Sách Giê-rê-mi-a 31:15-17

[Chiêm Niệm] Đường Lối Của Chúa Với Đường Lối Của Chúng Con

“Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch” (Mt 6:17)

Bài Đọc Tin Mừng Mát-thêu 6:16-18

Ba tuần tham gia lớp học giáo xứ tôi về kỷ luật Kitô Giáo, tôi giới thiệu cho nhóm việc ăn chay như là một phần quan trọng của đời sống cầu nguyện. Sau đó, tôi đưa ra những hướng dẫn thực hành để từ đó các thành viên có thể thử ăn chay trong suốt tuần và quay trở lại đây với những câu chuyện về chính các trải nghiệm của họ.

[Chiêm Niệm] Tách Ra Khỏi Đám Đông

Tác giả thánh vịnh viết: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến.” (Tv 62:2).

Bài Đọc Tin Mừng Mát-thêu 6:5-15

[Chiêm Niệm] Trên Chiếc Xe Đạp Đôi

Giêrêmia cầu nguyện rằng: “Lạy Ðức Chúa, con biết rằng: Con đường mình đi, người ta không làm chủ, bước chân mình tiến, lữ khách không thể định đoạt” (Gr 10:23).

Bài đọc: Sách Châm Ngôn 3: 5-10

[Chiêm Niệm] Thời Gian Nghỉ Ngơi

“Tôi nhận ra rằng đối với con người, không có hạnh phúc nào hơn là hưởng thú vui và sống thoải mái” (Gv 3:12).

Bài Đọc Sách Giảng Viên 3:9-14

Tôi thích dành thời gian với con gái, nhưng cả hai chúng tôi đều có cuộc sống bận rộn và không gặp nhau nhiều như chúng tôi mong muốn. Khi ngày sinh nhật lần thứ 69 của tôi đã điểm, con gái tôi tiến đến hỏi "Giờ vẫn chưa đến lúc để Cha nghỉ hưu sao? Để sau đó, cha con chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Cha vẫn chưa muốn chậm lại để nghỉ ngơi sao?"

Subscribe to Chiêm Niệm