Skip to main content

[Chiêm Niệm] Tách Ra Khỏi Đám Đông

Tác giả thánh vịnh viết: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến.” (Tv 62:2).

Bài Đọc Tin Mừng Mát-thêu 6:5-15

[Chiêm Niệm] Trên Chiếc Xe Đạp Đôi

Giêrêmia cầu nguyện rằng: “Lạy Ðức Chúa, con biết rằng: Con đường mình đi, người ta không làm chủ, bước chân mình tiến, lữ khách không thể định đoạt” (Gr 10:23).

Bài đọc: Sách Châm Ngôn 3: 5-10

[Chiêm Niệm] Thời Gian Nghỉ Ngơi

“Tôi nhận ra rằng đối với con người, không có hạnh phúc nào hơn là hưởng thú vui và sống thoải mái” (Gv 3:12).

Bài Đọc Sách Giảng Viên 3:9-14

Tôi thích dành thời gian với con gái, nhưng cả hai chúng tôi đều có cuộc sống bận rộn và không gặp nhau nhiều như chúng tôi mong muốn. Khi ngày sinh nhật lần thứ 69 của tôi đã điểm, con gái tôi tiến đến hỏi "Giờ vẫn chưa đến lúc để Cha nghỉ hưu sao? Để sau đó, cha con chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Cha vẫn chưa muốn chậm lại để nghỉ ngơi sao?"

[Chiêm Niệm] Sự Xứng Đáng Thật

"Có ai ẩn mình trong nơi bí mật mà Ta lại không thấy. Sấm ngôn của Ðức Chúa. Ta lại không làm cho trời đất đầy tràn hay sao? Sấm ngôn của Ðức Chúa" (Gr 23:24).

Bài Đọc 1 Samuel 16:1-13

[Chiêm Niệm] Hãy Coi Đó Như Một Món Quà

“Phần chúng ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta” (1 Cr 2:12).

Bài Đọc Tin Mừng Mát-thêu 10:1-9

[Chiêm Niệm] Làm Cho Vừa Đôi Giày Lớn Hơn

“Hãy hết lòng tin tưởng vào Ðức Chúa, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Hãy nhận biết Người trong mọi đường đi nước bước, Người sẽ san bằng đường nẻo con đi” (Cn 3:5-6).

Bài Đọc Sách Xuất Hành 4:10-17

[Chiêm Niệm] Xứng Đáng

“Xam-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át” (Mt 1:5)

Bài Đọc Mát-thêu 1:1-6, 16-17

Bất cứ khi nào tôi cảm thấy là tôi chưa được giáo dục đủ, kinh nghiệm đủ, hay nói chung là không xứng đáng hay tốt đủ, thì tôi lại nghĩ đến câu được trích ở trên.

Khởi đầu Tin Mừng Mát-thêu có trình thuật về gia phả của Chúa Giêsu: “Sam-son là cha của Boaz, Rahab là mẹ của ông”. Chỉ có bốn người phụ nữ được đề cập đích danh trong gia phả này. Thế thì tại sao bà Rahab lại là một trong số đó? Sách Giô-suê 2:1-14 kể về câu chuyện của bà.

[Chiêm Niệm] Thời Kỳ Gian Khó

"Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy”(Mt 7:1-2).

Đọc Thánh Vịnh 40:1-5

[Chiêm Niệm] Cụ Già Clarence

“Vì trong đất của anh (em) sẽ không thiếu người nghèo, nên tôi truyền cho anh (em): hãy mở rộng tay giúp người anh em khốn khổ, nghèo khó của anh (em), trong miền đất của anh (em)” (Đnl 15:11)

Bài Đọc Gia-cô-bê 2:11-18

[Chiêm Niệm] Không Bị Lãng Quên

“Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta, thành luỹ ngươi, Ta luôn thấy trước mặt” (Is 49:15-16).

Bài Đọc Sách Isaia 49:13-18

[Chiêm Niệm] Nóng Lòng Phục Vụ

“Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2:17).

Bài Đọc Tông Đồ Công Vụ 8:26-36, 38-40

Bạn tôi Sheila đã được kêu gọi để giúp một việc tại nhà thờ. Rồi vào một buổi tối mưa gió cô đã thực hiện một nỗ lực lớn để có mặt tại nhà thờ. Khi cô đến thì cô phát hiện là người ta không còn cần cô nữa, vì thế cô đã bắt đầu trở về nhà.

[Chiêm Niệm] Bổn Phận Với Đức Kitô

Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán: "Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không." Người lại phán: "Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó!" (St 15:5)

Bài Đọc Phi-líp-phê 3:17-21, 4:7

Subscribe to Chiêm Niệm