Skip to main content
"Đức Kitô tại Nhà Cha Mẹ Ngài" được vẽ bởi Danh Họa John Everett Millais (1849–50)

Đau Buồn Là Cái Giá Phải Trả Của Tình Yêu

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất B - 31/12/2017

Chỉ sau biến cố 11/09/2001, Nữ Hoàng Elizabeth II, khi gửi lời chia buồn của Bà đến người dân Hoa Kỳ, đã viết: “Mọi lời cầu nguyện và tư tưởng của tôi đồng hành cùng tất cả các bạn ngay lúc này, và trong những ngày gian khó sắp tới. Nhưng sẽ chẳng có gì có thể nói ra có thể bắt đầu cất đi nỗi thống khổ và nỗi đau trong những giờ phút nay”. Nhưng rồi Bà nói thêm một sự hiểu biết nội tâm rất cần thiết và khá mang tính mẫu tử: “Đau buồn là cái giá mà chúng ta trả cho tình yêu”.

Giáo Hội không mừng Lễ Thánh Gia để đặt Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse ở trên những khiếm khuyết của các gia đình chúng ta. Không một ai trong chúng ta lại xuất phát từ một gia đình hợp thành từ một vị thánh và cả hai đều là những linh hồn hoàn toàn vô tội; tất cả chúng ta đều xuất phát từ những gia đình không xứng đáng; và đại đa số chúng ta xuất phát từ những gia đình được đánh dấu bởi sự tủi nhục. Lễ này sẽ không tồn tại để làm cho chúng ta cảm thấy thậm chí tồi tệ hơn.

Nếu chúng ta đã sống đủ lâu, thì chúng ta đều biết rằng không ai có thể yêu chúng ta bằng gia đình, và không ai có thể làm cho chúng ta đau cho bằng gia đình. Và điều này cũng đúng về Gia Đình Thánh như nó đúng với chính gia đình chúng ta. Thực vậy, việc chiêm ngắm Gia Đình Thánh làm tỏ lộ chiều sâu những lời nói của Nữ Hoàng Elizabeth, “Đau buồn là cái giá mà chúng ta trả cho tình yêu”.

Khi Thánh Giuse và Mẹ Maria đưa trẻ mới sinh của các Ngài lên Đền Thờ, thì cụ già Si-mê-on đã cảnh báo người mẹ:

"Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!" (Lc 2:34-35).

Các học giả Kinh Thánh chính thức không theo lòng đạo đức Kitô Giáo khi nhìn điều này như là một lời tiên báo về nỗi thống khổ tương lai của Mẹ Maria. Họ hiểu ông Si-mê-on sẽ nói rằng một lưỡi gươm của sự chia rẽ sẽ đâm thâu lòng Mẹ như nó phải thế với tâm hồn của mọi người môn đệ, thúc đầy một chọn lựa đi theo, hoặc chống lại Đức Kitô. Dĩ nhiên, các bài đọc theo truyền thống và chú giải cả hai đều đúng. Mẹ Maria chọn để gắn chặt vào Đức Kitô trong tình yêu, và, khi làm thế giữa một thế giới sa ngã, thì Mẹ chịu khổ vì những hậu quả. “Đau buồn là cái giá mà chúng ta trả cho tình yêu”.

Hãy xét đến cái giá mà Mẹ và Con Mẹ phải trả. Mẹ Maria chứng kiến con mình chết. Chúa Giêsu chết cách tàn bạo trước mặt Mẹ Ngài. Còn điều nào tồi tệ hơn? Không một ai yêu mến Chúa Giêsu hơn là Mẹ Ngài là Đức Maria. Không một ai yêu Mẹ hơn là Ngài. Nhưng giữa một thế giới sa ngã, thì chiều sâu tình yêu của các Ngài lại trở nên rất ý nghĩa về nỗi thống khổ của các Ngài.

Khi chết trước Đồi Can-vê, Thánh Giuse thoát khỏi số phận khủng khiếp này, khỏi việc trả giá trong sự đau buồn vì mỗi chiều sâu của tình yêu. Chúng ta gọi Ngài là đấng bảo trợ của một cái chết hạnh phúc vì Ngài chết có Chúa Giêsu và Mẹ Maria ở cạnh Ngài. Đúng, cái chết của Ngài thì được chúc phúc, nhưng cuộc đời của Ngài được đánh dấu bởi một nỗi đau cùng cực.

Trong khi Thánh Giuse sống với các Ngài, thì những vị thánh cao trọng nhất này đứng bên ngoài ngưỡng cửa của một sự gần gũi không thể tiếp nhận được. Không vô tội, chúng ta không thể hình dung được chiều sâu của tình yêu được cả hai bên nhìn nhận, những vị nuôi dưỡng nhau mà không có một dấu vết nhơ nào của tội lỗi. Mẹ Maria, thọ tạo, và Chúa Giêsu, Chúa Con không bởi tạo dựng mà ra của Chúa Cha, chia sẻ một sự gần gũi mà Thiên Chúa đã có ý định dành cho hết mọi người. Tuy nhiên, sau cuộc Sa Ngã, thì không một ai khác có thể kinh nghiệm được điều đó. Ngoài tất cả mọi niềm vui mà Ngài đã phải biết đến trong sứ mạng của Ngài, thì Thánh Giuse đã sống mỗi ngày trong cuộc đời trần thế của Ngài như một người giữ cửa, người bảo vệ cho cửa của khuê phòng, không bao giờ hoàn toàn đi vào trong những chiều sâu nhiệm mầu của tình yêu Thiên Chúa, của Thiên Chúa là tình yêu.

Đừng chiêm ngắm gia đình này trong sự xấu hổ. Thay vào đó hãy tìm sự an ủi. Không một ai có thể yêu chúng ta bằng gia đình, và không một ai có thể làm cho chúng ta đau bằng gia đình. Tất cả chúng ta đều biết nữ hoàng đã đúng thế nào. “Đau buồn là cái giá mà chúng ta trả cho tình yêu”. Do đó chắc chắn, trong thế giới sa ngã này, chúng ta có thể tìm thấy nguồn an ủi, khi biết rằng ngay cả gia đình này, một gia đình mà chúng ta đã gọi rất đúng là thánh, đã phải trả cùng một cái giá.

Cha Terrance W. Klein là một linh mục Giáo Phận Dodge City và là tác giả tập sách Vanity Faith.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)