Skip to main content
(Steven Depolo via Flickr)

Điều Gì Làm Cho Chúng Ta Mau Già?

Ai cũng sợ già, nhất là già đi quá nhanh, kể cả đúng độ tuổi. Vì tuổi già gắn liền với những tác động tiêu cực khác như bệnh tật, cái chết, và những giới hạn khác mà tuổi già mang lại. Nhưng già theo tuổi thì còn có thể biện minh mà người ta vẫn còn lo sợ khi nó xảy đến, huống gì sự già nua do bởi lối sống mang lại.

Tuy nhiên, sự già đi theo tuổi tác là điều bình thường theo lẽ tự nhiên, còn già nua trước tuổi thì đó lại là một vấn đề khiến chúng ta cần suy nghĩ. Chúng ta để ý sẽ thấy, một người sống phục vụ cộng đồng và người khác một cách vô vị lợi, một đời sống không có chi gian dối, lầm lạc, mưu mô, hay những điều tương tự, thì dù có nghèo về vật chất và có đau khổ vì bị những hiểu lầm, nhưng họ sẽ "không đắng cay" như lời Đức Phanxicô khẳng định và họ cũng không bị già nua cả về mặt tâm hồn lẫn thể lý, nhưng luôn toát ra một vẻ tươi trẻ và vui tươi.

Cũng Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định, "chính tội lỗi sẽ làm cho người ta già đi rất nhanh từ bên trong". Đã già từ bên trong, thì bên ngoài khó mà trẻ hoặc khoẻ nổi. Một người đã già đi từ bên trong thì giống như một trái cây đã thối từ bên trong, dù bên ngoài tạm thời nhìn vẫn tươi ngon, song chỉ sau một vài thời gian thì trái ấy trở nên thối nát rất nhanh so với một trái nguyên vẹn. Thế nên, tình trạng gìa nua ở nơi một người có một mối liên hệ rất sâu sắc đến tình trạng đời sống hằng ngày của họ, có thể do một lối sống suy nghĩ toàn tiêu cực, phá hoại, chia rẽ, hoặc toàn làm những điều tồi tệ và lầm lạc.

Sự già nua này không thể bị che đậy bởi những thứ bên ngoài hay phẫu thuật thẩm mỹ và những công nghệ làm đẹp liên quan. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt, nụ cười, và sắc khí của họ chúng ta sẽ thấy. Mọi sự đều có thể che đậy, kể cả việc làm tồi tệ nhất, nhưng sự già nua và bối rối nội tâm thì không thể che đậy dưới mọi hình thức. Vậy nên, tốt nhất là hãy quay trở về, hãy sám hối, hãy chân thành với bản thân, và hãy thay đổi để được hưởng niềm vui của sự hồi sinh và tươi mới ngay từ hôm nay.

"Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế" (Mc 7:15).

Joseph C. Pham