Skip to main content

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Lễ Thánh Alphonsus Ligouri

Bài Đọc Tin Mừng 13:44-46

Bạn Thân Mến, hôm nay Chúa Giêsu đưa ra hai dụ ngôn về nước Thiên Chúa. Chúng ta hãy tập trung vào dụ ngôn thứ nhất: “"Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống”.

Suy niệm cùng ĐGM Barron - Hãy Đón Nhận Điều Bé Nhỏ

Bài Đọc Tin Mừng Mát-thêu 13:31-35

Bạn Thân Mến, bài Tin Mừng hôm nay so sánh Nước Thiên Chúa với một hạt cải mà “khi nó được gieo xuống, thì nó sẽ mọc lên và trở thành cây lớn nhất”. Dường như đó là một qui luật của đời sống thiêng liêng mà Thiên Chúa muốn những điều tốt lành khởi đầu nhỏ bé và lớn lên theo thời gian.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Chọn Thiên Chúa hay Gia Đình?

Bài Đọc Tin Mừng Mát-thêu 8:18-22

Bạn Thân Mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay, một người đàn ông có vẻ như sẵn lòng trở thành môn đệ của Chúa Giêsu đã đưa ra một yêu cầu hợp lý: "Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã". Nhưng người đàn ông này nhận được một lời quở trách gây sốc từ Chúa Giêsu: "Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết".

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Đừng Xét Đoán

Bài Đọc Tin Mừng Mt 7, 1-5

Bạn Thân Mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu truyền cho chúng ta đừng xét đoán người khác. Ngài hỏi, “Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi?” Chúng ta thì vô cùng giỏi chuyện nhìn thấy sai lỗi nơi người khác, nhưng chúng ta cũng xuất chúng trong chuyện phớt lờ sai lỗi nơi bản thân chúng ta.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Kinh Lạy Cha Kết Nối Tất Cả Chúng Ta

Bài Đọc Tin Mừng Mt 6, 7-15

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay mang một ý nghĩa rất lớn lao, vì trong đó chính Con Thiên Chúa dạy chúng ta cầu nguyện. Chúng ta không nghe từ một vị guru, một bậc thầy tinh thần, hay một người thông thạo tôn giáo, mà từ Con Chí Thánh của Thiên Chúa. Đó là lý do vì sao Kinh Lạy Cha, Lời Cầu Nguyện Của Chúa, là khuôn mẫu cho mọi kinh nguyện.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Cầu Nguyện Là Gì?

Bài Đọc Tin Mừng Mt 6, 1-6. 16-18

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta thực hiện ba điều: cầu nguyện, ăn chay, và bố thí. Hôm nay chúng ta hãy tập trung vào việc cầu nguyện. Các nghiên cứu cho thấy rằng việc cầu nguyện là một hoạt động rất phổ biến và chung. Ngay cả những người không tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa cũng cầu nguyện!

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Có Dễ Để Thực Thi Hành Động Bất Bạo Động Mà Chúa Giêsu Dạy Không?

Bài Đọc Tin Mừng Mt 5, 38-42

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay mang lại giáo huấn bất bạo động của Chúa Giêsu trước người dữ. Chúng ta liên tục muốn Thiên Chúa hành xử như chúng ta muốn, có thể nói, rút đi tình yêu của Ngài khỏi những người không xứng đáng và dành tình yêu của Ngài cho những người thật sự xứng đáng. Nhưng đây không phải là cách Thiên Chúa hoạt động.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Môsê Mới Với Trọn Vẹn Thẩm Quyền Trên Lề Luật

Bài Đọc Tin Mừng Mt 5, 20-26

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay của chúng ta trích từ Bài Giảng Trên Núi. Chúa Giêsu đã tự thiết lập Ngài một cách mang tính biểu tượng là Mô-sê mới, đang ban một lề luật trên một ngọn núi. Lời “anh em đã nghe Luật dạy rằng...còn Thầy bảo...” của Ngài đã cho thấy thẩm quyền của Ngài ngay cả trên Kinh Torah.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Chúa Giêsu Kiện Toàn Điều Gì?

Bài Đọc Tin Mừng Mt 5, 17-19

Bạn Thân Mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố rằng Ngài không coi thường Lề Luật và các Ngôn Sứ, nhưng kiện toàn chúng. Chính Chúa Giêsu là một người Do Thái tuân giữ Luật, và các chủ đề và hình ảnh của Kinh Thánh là thiết yếu đối với Ngài.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Chúa Giêsu Kiện Toàn Điều Gì?

Bài Đọc Tin Mừng Mát-thêu 5:17-19

Bạn Thân Mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay của chúng ta, Chúa Giêsu tuyên bố rằng Ngài không coi thường Lề Luật và các Ngôn Sứ, mà chu toàn chúng. Chính Chúa Giêsu là một người Do Thái giữ luật, và các chủ đề và hình ảnh của Kinh Thánh là thiết yếu đối với Ngài.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Thiên Chúa Mới Là Chủ Thế Giới Này

Bài Đọc Tin Mừng Mát-thêu 21, 33-43. 45-46

Bạn Thân Mến, chỉ trước Cuộc Khổ Nạn và Cái Chết của Ngài, Chúa Giêsu kể câu chuyện đầy ấn tượng này vốn là Tin Mừng của chúng ta hôm nay. Vườn nho tốt tươi tượng trưng cho Israel, dân được tuyển chọn của Ngài. Nhưng vườn này có thể được mở rộng ra để bao gồm cả thế giới. Chúng ta học được gì từ hình ảnh tuyệt vời này? Rằng Thiên Chúa tạo ra cho con người một nơi mà họ có thể nghỉ ngơi, vui hưởng, làm việc tốt lành.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Quyền Sở Hữu Khác Với Quyền Sử Dụng

Bài Đọc Tin Mừng Luca 16:19-31

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay tập trung vào dụ ngôn người phú hộ và ông La-da-rô. Người phú hộ “vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình”, trong khi nằm ở của nhà ông là một người nghèo tên là La-da-rô, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy”.

Subscribe to Khôn Ngoan