Skip to main content

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Môsê Mới Với Trọn Vẹn Thẩm Quyền Trên Lề Luật

Bài Đọc Tin Mừng Mt 5, 20-26

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay của chúng ta trích từ Bài Giảng Trên Núi. Chúa Giêsu đã tự thiết lập Ngài một cách mang tính biểu tượng là Mô-sê mới, đang ban một lề luật trên một ngọn núi. Lời “anh em đã nghe Luật dạy rằng...còn Thầy bảo...” của Ngài đã cho thấy thẩm quyền của Ngài ngay cả trên Kinh Torah.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Chúa Giêsu Kiện Toàn Điều Gì?

Bài Đọc Tin Mừng Mt 5, 17-19

Bạn Thân Mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố rằng Ngài không coi thường Lề Luật và các Ngôn Sứ, nhưng kiện toàn chúng. Chính Chúa Giêsu là một người Do Thái tuân giữ Luật, và các chủ đề và hình ảnh của Kinh Thánh là thiết yếu đối với Ngài.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Chúa Giêsu Kiện Toàn Điều Gì?

Bài Đọc Tin Mừng Mát-thêu 5:17-19

Bạn Thân Mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay của chúng ta, Chúa Giêsu tuyên bố rằng Ngài không coi thường Lề Luật và các Ngôn Sứ, mà chu toàn chúng. Chính Chúa Giêsu là một người Do Thái giữ luật, và các chủ đề và hình ảnh của Kinh Thánh là thiết yếu đối với Ngài.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Thiên Chúa Mới Là Chủ Thế Giới Này

Bài Đọc Tin Mừng Mát-thêu 21, 33-43. 45-46

Bạn Thân Mến, chỉ trước Cuộc Khổ Nạn và Cái Chết của Ngài, Chúa Giêsu kể câu chuyện đầy ấn tượng này vốn là Tin Mừng của chúng ta hôm nay. Vườn nho tốt tươi tượng trưng cho Israel, dân được tuyển chọn của Ngài. Nhưng vườn này có thể được mở rộng ra để bao gồm cả thế giới. Chúng ta học được gì từ hình ảnh tuyệt vời này? Rằng Thiên Chúa tạo ra cho con người một nơi mà họ có thể nghỉ ngơi, vui hưởng, làm việc tốt lành.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Quyền Sở Hữu Khác Với Quyền Sử Dụng

Bài Đọc Tin Mừng Luca 16:19-31

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay tập trung vào dụ ngôn người phú hộ và ông La-da-rô. Người phú hộ “vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình”, trong khi nằm ở của nhà ông là một người nghèo tên là La-da-rô, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy”.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Tội Lỗi Vị Thừa Tác Không Ảnh Hưởng Đến Bí Tích

Bài Đọc Tin Mừng Mát-thêu 23:1-12

Bạn thân mến, Tin Mừng của chúng ta hôm nay tập trung vào những điều cần tránh và những lý tưởng của sự lãnh đạo tôn giáo. Đây là một tuần mà các linh mục, những thừa tác, và nhà giảng thuyết phải tự giảng cho chính mình. Chúa Giêsu hướng cái nhìn sắc bén của Ngài và đưa ra lời phê bình thẳng thắn về nhiều cách thế mà các nhà lãnh đạo tôn giáo rơi vào sự hư hỏng.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Tâm Hồn Chúng Ta Có Đang Quá Chai Đá?

Bài Đọc Tin Mừng Mác-cô 7:14-23

Bạn Thân Mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu giải thích rằng hành vi tội lỗi xuất phát từ con tim chúng ta. Quá thường là Kinh Thánh nói về “con tim”. Qua điều đó Kinh Thánh có ý muốn nói đến cốt lõi của bản thân, trung tâm thẳm sâu nhất của con người chúng ta là, nơi ấy là nơi mà các tư tưởng và hành động của chúng ta xuất phát. Thiên Chúa muốn thâm nhập vào trái tim ấy, để Ngài là trung tâm của linh hồn chúng ta.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Chúa Giêsu Vạch Trần Tình Trạng Giả Hình

Bài Đọc Tin Mừng Mác-cô 7:1-13

Bạn Thân Mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu phơi bày tình trạng giả hình của người Pha-ri-sêu là những người áp đặt cách giải thích Lề Luật của họ trên người dân Israel. Hãy nhớ rằng những người Kitô Hữu đầu tiên và tác giả của các văn bản Kitô Giáo đầu tiên tất cả đều là người Do Thái, hoặc ít nhất là người được đào tạo bởi một hệ tư tưởng Do Thái. Họ đã tạo nên cảm thức về Chúa Giêsu theo nghĩa của điều đã là, đối với họ, Kinh Thánh.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Phép Lạ và Tử Đạo Soi Tỏ Sự Thật Về Chúa Giêsu Kitô

Bài Đọc Tin Mừng Mác-cô 6:53-56

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành nhiều người ở Gennesaret. Chúng ta nghe thấy rằng nhiều người mang các người bệnh từ khắp các khu vực và tất cả họ đều được chữa khỏi. “Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh”.

Subscribe to Khôn Ngoan