Skip to main content

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Ngôi Lời Đã Thành Xác Phàm

Tin Mừng Gioan 1:1-18

Bạn thân mến, Bài Tin Mừng ngày Giáng Sinh của chúng ta tập trung vào Ngôi Lời đã trở thành xác phàm. Tư tưởng Do Thái Giáo cổ xưa tìm thấy tất cả mọi cách thế chín chắn để nói rằng Thiên Chúa đã hoạt động trong thế giới mà không ngừng trổi vượt trên thế giới. Trên hết, họ nói về Lời thánh của Thiên Chúa, một Lời mà qua đó mọi sự được tạo thành.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Kịch Bản Của Thiên Chúa, Kịch Bản Của Cái Tôi

Tin Mừng Luca 1:39-45

Bạn thân mến, Bài Tin Mừng hôm nay kể về chuyến thăm của Đức Maria đối với bà Elizabeth. Tôi luôn luôn kinh ngạc bởi “sự vội vã” của Mẹ Maria trong câu chuyện Thăm Viếng này. Ngay khi nghe thông điệp từ sứ thần Gabriel có liên quan đến việc thụ thai của Mẹ và của người chị họ Mẹ, thì Mẹ Maria “đã vội vã lên đường đi đến vùng đồi núi Giu-đa” để thăm bà Elizabeth.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Ngài Cũng Là Vua Của Chúng Ta

Tin Mừng Luca 1:26-38

Bạn thân mến, trong bài Tin Mừng hôm nay của Thánh Luca, chúng ta thấy biến cố Truyền Tin cho Đức Maria. Đây là điều mà sứ thần Gabriel nói với Đức Trinh Nữ: Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Vì Sao Gioan Tẩy Giả Lại Ở Trong Hoang Địa?

Tin Mừng Luca 1:5-25

Bạn thân mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca sẽ nói cho chúng ta về cha mẹ của ông Gioan Tẩy Giả. Chúng ta thấy bằng một sự rõ ràng hiển nhiên rằng Gioan là một nhân vật thuộc hàng tư tế. Ông Zechariah, cha của ông, là một vị tư tế Đền Thờ và bà Elizabeth, mẹ ông, là một hậu duệ của ông Aaron, vị tư tế tiên khởi.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Thảm Họa Đối Với Thánh Giuse Lại Đầy Ý Nghĩa Đối Với Thiên Chúa

Tin Mừng Mát-thêu 1:18-25

Bạn thân mến, Bài Tin Mừng hôm nay tập trung vào hình tượng đầy cuốn hút của Thánh Giuse. Thánh Giuse là một trong những vị thánh được yêu kính nhất, xuất hiện trong biết bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật và quan trọng trong đời sống tôn kính của nhiều người.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Đây Là Giờ Đấng Messiah Ngự Trị

Tin Mừng Mát-thêu 11:11-15 

Bạn thân mến, Bài Tin Mừng hôm nay khẳng định sự cao cả của Gioan Tẩy Giả. Tôi nghĩ thật công bằng để nói rằng bạn không thể nào thật sự hiểu được Chúa Giêsu mà không hiểu Gioan, vốn rõ ràng là lý do vì sao cả bốn Thánh Sử Tin Mừng đều kể về câu chuyện Gioan Tẩy Giả như là một kiểu khởi đầu cho câu chuyện về Chúa Giêsu.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - "Hãy Mang Lấy Ách Của Ta"

Tin Mừng Mát-thêu 11:28-30

Bạn thân mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không mang lại cho chúng ta một lần nữa triết lý của Thiên Chúa. Ngài mang lại cho chúng ta quan điểm từ bên trong nội tại của Ba Ngôi. Và đó là lý do vì sao chúng ta cần đáp trả trước lời mời gọi đầy thôi thúc của Ngài: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Lễ Đức Mẹ Guadalupe

Tin Mừng Luca 1:39-47

Bạn thân mến, hôm nay chúng ta cử hành đại lễ Đức Mẹ Guadalupe. Một Lễ có sau cuộc hiện ra của Đức Maria tại Tepeyac là một trong những chương tuyệt vời nhất trong lịch sử truyền giáo của Kitô Giáo.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Có Quá Nhiều Người Công Giáo Bại Liệt Cần Sự Giúp Đỡ Từ Bạn

Tin Mừng Luca 5:17-26

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay của chúng ta thuật lại cho chúng ta một câu chuyện về việc chữa lành một người đàn ông bị bại liệt. Người ta qui tụ hàng chục người đông đúc để nghe Chúa Giêsu, đám đông che hết lối vào căn nhà. Họ đã đưa người đàn ông bị bại liệt đến, và vì không có chỗ cho ông đi vào cửa, họ đã trèo lên mái nhà và gỡ mái ra và thả anh ta xuống.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Xin Hãy Thành Sự Nơi Tôi

Tin Mừng: Luca 1:26-38

Bạn thân mến, hôm nay chúng ta mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Các Giáo Phụ nhất loạt nhìn Đức Maria là một Eva Mới, có thể nói, người làm đảo lại động năng đã được khởi sự bởi người mẹ của nhân loại. Từ Ave của sứ thần được coi là sự đảo lại của từ Eva. Trong khi Eva chiếm lấy sự thánh, thì Mẹ Maria lại nói: “Xin hãy thành sự nơi tôi”.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Chúa Giấu Điều Gì Khỏi Bậc Thông Thái và Tỏ Điều Gì Cho Người Bé Mọn?

Tin Mừng Luca 10:21-24

Bạn thân mến, hôm nay trong Bài Tin Mừng chúng ta nghe Chúa Giêsu trong cuộc trò chuyện thân mật với Cha Ngài. Đoạn này mời gọi chúng ta đi rất sâu vào các mầu nhiệm. Chúa Giêsu nói với Cha Ngài và do đó mạc khải căn tính sâu thẳm nhất của Ngài trong Ba Ngôi Chí Thánh. Ngài nói, "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ”.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Vì Sao Bạn Không Hạnh Phúc?

Tin Mừng Luca 21:1-4

Bạn thân mến, Bài Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta về bà góa nghèo đã cho đi đồng xu sau cùng của bà dâng cúng Đền Thờ. Hành vi của bà khiến chúng ta phải coi lại tình trạng sở hữu của chúng ta. Trong mọi lúc, chúng ta tự nói với gì với chính mình? Rằng chúng ta không hạnh phúc khi chúng ta không có mọi thứ mà lẽ ra chúng ta nên có hoặc chúng ta muốn có. Điều đi theo sau điều này là cuộc sống trở thành một khao khát liên lỉ cho việc kiếm, có, đạt được nhiều tài sản.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Kể Cả Cái Nó Có Cũng Sẽ Bị Lấy Đi

Tin Mừng Luca 19:11-28

Bạn thân mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dùng những hình ảnh trong thế giới kinh doanh để dạy chúng trong đời sống Kitô Hữu. Và Ngài đặc biệt thích sự năng động của việc đầu tư, rủi ro, và lợi nhuận như là một khuôn mẫu của đời sống thiêng liêng. Lý do thì rõ ràng. Thiên Chúa tồn tại trong hình thức quà tặng. Do đó, nếu bạn muốn sự sống của Ngài ở trong bạn, thì bạn phải học cách cho đi sự sống ấy.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Chúa Giêsu Là Đấng Chữa Lành

Tin Mừng Luca 18:35-43

Bạn thân mến, hôm nay trong đoạn Tin Mừng chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với người đàn ông mù như là một điểm nhấn trong sứ vụ của Ngài. Chúa Giêsu đến như một người chữa lành, đấng cứu độ, người khai mở nước trời. Ngài là sự thể hiện của niềm hy vọng. Chúa Giêsu muốn kết nối nỗi thống khổ của con người với nguồn sống và sức khỏe rất quan trọng. Sức sống của Thiên Chúa tuôn đổ qua Ngài đến với người cần giúp đỡ.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Đại Lụt Hồng Thủy Thời Ông Noe và Thời Chúng Ta

Tin Mừng Luca 17:26-37

Bạn thân mến, trong đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa so sánh hành vi thiếu hiểu biết của thời đại chúng ta với hành vi thiếu hiểu biết thời ông Noe. Nghe lời cảnh báo của Chúa: “Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ‘Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy’”. Đây không phải là những lời tái khẳng định.

Subscribe to Khôn Ngoan