Skip to main content

Suy Niệm Mùa Vọng Năm A - Những Làn Nước Lạnh

Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng A - 15/12/2016

Toàn thể dân chúng đã nghe Ngài, cả những người thu thuế đều vâng lời Thiên Chúa, và chịu phép rửa của Gioan. Còn những người Biệt phái và Luật sĩ đã khinh chê ý định của Thiên Chúa, và họ không chịu để Gioan thanh tẩy cho. (Lc 7:29-30)

Suy Niệm Mùa Vọng Năm A - Cái Mũi Của Con Lạc Đà

Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng A - 12/12/2016

Khi ấy, Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Ngài là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải chờ đợi Ðấng nào khác?" (Lc 17:8)

Suy Niệm Mùa Vọng Năm A - Người Biến Đổi

Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng A - 11/12/2016

Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó. (Mt 11:4-5)

Suy Niệm Mùa Vọng Năm A - Bụi Trong Gió

Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng A - 09/12/2016

Kẻ gian ác không được như vậy; họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. (Tv 1:4.6)

Suy Niệm Mùa Vọng Năm A - Đầu Phục Hoặc Khác!

Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng A - 08/12/2016 

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". (Lc 1:38)

Thánh Luca không kể cho chúng ta cách chính xác Đức Maria đang làm gì khi sứ thần Gabriel hiện ra, nhưng các hoạ sĩ từ Danh Hoạ người Ý Fra Angelico vào thế kỷ 15 đến Danh Hoạ người Anh Tiền Raphaelite là John William Waterhouse vào thế kỷ 20 đều phác hoạ Mẹ đang thinh lặng suy niệm, một cuốn sách mở ra gần đó.

Suy Niệm Mùa Vọng Năm A - Hãy Thả Lỏng

Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng A - 07/12/2016 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. (Mt 11:18)

Là một bé gái lo lắng thường trực, tôi thường gặp rắc rối hơn khi đi ngủ. Nghe thấy tôi khi tôi quăng mình và đi vào trong bóng tối, mẹ tôi sẽ đi vào cạnh giường và khích lệ tôi hãy hướng hết mọi lo âu của tôi cho Thiên Chúa. Hơn cả sự đủ, điều này có tác dụng.

Suy Niệm Mùa Vọng Năm A - Loại Bỏ Vết Nhơ

Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng A - 05/12/2016 

Chúa Giêsu biết rõ điều họ suy tính, liền nói với họ: "Sao các ngươi lại nghĩ trong lòng như vậy? Nói rằng: "Các tội của ngươi đã được tha", hay nói: "Ngươi hãy đứng dậy mà đi", đàng nào dễ hơn? (Mt 5:22-23)

Suy Niệm Mùa Vọng Năm A - Dáng Vẻ Hào Nhoáng Bề Ngoài

Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng A - 04/12/2016 

Gioan bảo rằng: "Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham (Mt 3:8-9)

Tự mãn là một nguy hiểm nghề nghiệp của việc thực hành trong một hệ thống niềm tin đến 2,000 năm nay. Chúng ta lớn lên với những nghi lễ, nghi thức, và những mong đợi tôn giáo và chúng ta không thật sự suy nghĩ nhiều về việc chúng ta đang điều khiển chính bản thân chúng ta thế nào.

Suy Niệm Mùa Vọng Năm A - Nghe và Nghe!

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng A - 01/12/2016 

"Không phải tất cả những ai nói với Ta, "Lạy Chúa, lạy Chúa!", là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời. (Mt 7:21)

Suy Niệm Mùa Vọng Năm A - Lời Mời Gọi Đang Đợi Chờ?

Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng A - 30/11/2016 

"Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta". Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người...Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người (Mt 4:19-20, 22)

Suy Niệm Mùa Vọng Năm A - Những Lời Cầu Nguyện Nhỏ Bé

Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng A - 29/11/2016 

Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ" (Lc 10:21).

Subscribe to Niềm Tin