Skip to main content
Luca 23:34

Sống Mùa Chay - Bước 7: Yêu Thương Mọi Người

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34).

Tình yêu của Thiên Chúa không được chứng minh khi Thiên Chúa tạo nên thế giới trong Sách Sáng Thế 1. Điều đó xảy ra khoảng một ngàn chương sau đó. “Ngài chứng minh tình yêu của Ngài bằng việc chết vì chúng ta” (x. Rm 5:8).

Điều tương tự đúng với chúng ta. Tình yêu không dễ dàng gì cho đến khi nó được thử thách. Khi nó đòi hỏi sự hy sinh, nó được chứng minh.

Thật dễ để yêu thương người ta cho đến khi chúng ta gặp...những người này. Thật dễ để yêu thương kẻ thù cho đến khi chúng ta thật sự có kẻ thù. Quả thật, thật dễ để làm cha mẹ cho đến khi chúng ta có con cái!

Tình yêu đúng đắn đòi hỏi rằng chún ta nói sự thật ngay cả khi gặp mối nguy là bị đóng đinh vì điều ấy, bởi vì tình yêu không chỉ đứng đó im lặng khi người ta rơi vào trong bóng tối của tội lỗi. Nó mời gọi chúng ta mở lòng ra cho những người không đồng thuận với chúng ta về cách mà chúng ta nhìn thế giới, ngay cả khi gặp phải mối nguy là bị họ làm cho tổn thương. Tình yêu thúc đẩy chúng ta ra khỏi vùng an nhàn của chúng ta đến những nơi mà chúng ta thích không đến để phục vụ người nghèo hơn. Tình yêu đòi hỏi rằng chúng ta dừng lại việc hỏi “làm thế nào mà vợ tôi/cha mẹ tôi/anh em tôi lại có thể trở nên tốt hơn” và bắt đầu hỏi “làm thế nào tôi có thể làm cho vợ tôi/cha mẹ tôi/anh em tôi trở nên tốt hơn?” Tình yêu đòi hỏi sự chết đi cái ngã của mình.

Tình yêu sẽ vui vẻ khi nó dễ dàng! Chính Chúa Giêsu đã nói điều đó: “Nếu anh em yêu thương người yêu thương anh em, thì nào có ích gì? Chẳng phải cả những người thu thuế và tội nhân cũng làm thế sao?” Hãy nghĩ về điều này: ngay cả Hitler rất có thể sẽ mỉm cười khi ông chơi gôn với những người bạn thân thiết nhất của ông! Nhưng Thiên Chúa “làm cho mặt trời mọc trên kẻ dữ cũng như người lành, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như người tội lỗi”. Mỗi ngày. Mọi ngày. Từng ngày. Đó là cách mà chúng ta được mời gọi để yêu. Các Kitô Hữu tiên khởi không hoán cải thế giới bằng chỉ lời nói, mà bằng tình yêu của họ khi đối diện với nỗi đau.

Các Kitô Hữu tiên khởi đã chịu điều ấy ghê gớm hơn chúng ta. Vào bất kì một ngày Chúa Nhật nào thì người ta cũng có thể đi đến Hí Trường La Mã và coi các anh em đức tin của mình bị các con sư tử nó ăn thịt trước tiếng reo hò của những người thân cận của họ. Thờ phượng và giáo lý diễn ra trong sự kín ẩn.

Họ có những lý do tốt lành để nổi giận! Rất giận. Họ có mọi quyền đề thoát khỏi thế giới. Nhưng họ đã không làm thế. Họ nói sự thật với người quyền thế. Họ đã đáu tranh cho vị thế đúng đắn của họ trong xã hội. Họ lên tiếng. Thánh Phaolô đã nói lưu loát như một luật sư khi Ngài ở toà án. Các Kitô Hữu tham gia vào tất cả mọi cấp độ của xã hội từ việc đứng lên bảo vệ phẩm giá của người nghèo đến việc đối đầu diện đối diện huyền thoại của Thánh Sebastian với nhà vua, vì đó mà Ngài đã bị bắn thâu bằng cung tên. Họ đã không nhượng bộ một chút nào khi nhìn đến sự dữ của thời ấy. Biết bao nhiêu người Kitô Hữu đối diện với cái chết hơn là mang lại một chút thương hoa như là một sự thờphượng đế chế.

Nhưng hơn cả việc chống lại các thế lực, họ chống lại cả kẻ thù bên trong. Họ chống lại các khuynh hướng tự nhiên để phân loại thế giới là “chúng ta” so với “họ”. Đối với các thánh, “cái chúng ta” duy nhất là nhân loại, “cái họ” duy nhất là ma quỷ và đạo binh của nó. Họ đã không giống như những tù nhân khác khi họ bị hành quyết. Họ không nguyền rủa người đã tra tấn họ. Họ tha thứ. Các Kitô Hữu tiên khởi biết dự phần vào thế giới bằng thật nhiều tình yêu của họ cũng như thật nhiều sự thật. Đó là lý do vì sao mà Đạo Kitô đã khai sinh ra trong vòng 300 năm sau khi Chúa Giêsu chết.

Nếu họ không theo gương của Chúa Giêsu, thì ai có thể ngồi chung bàn với người tội lỗi và tha thứ cho những người đã giết Ngài, Kitô Giáo sẽ mang lấy kết cục trong Hí Trường ngay khi người Công Giáo sau cùng đã bị ăn thịt cho bữa trưa.

“Thầy bảo thật anh em, hãy yêu thương kẻ thù”.

Hãy dành một phút suy tư về ai là người khó yêu nhất đối với bạn, và hãy thực hiện một chọn lựa để làm một điều gìđó cụ thể và đại lượng cho người ấy. Và nếu đó là ai đó mà bạn không thể liên lạc vì một vài lý do, thì hãy cầu nguyện đơn giản, ngay cả khi chỉ qua các kẽ rằng, “Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa chúc lành (thêm tên người đã làm tổn thương bạn nhất) trong mọi cách! Trên hết tất cả bằng ân sủng cứu chuộc và sự khám phá ra NGÀI”. Hãy cầu nguyện điều ấy mỗi ngày chừng nào bạn vẫn thấy cần.

Nếu bạn yêu như thế, thì không chỉ bạn sẽ thay đổi thế giớ, bạn cũng sẽ thay đổi.

Christ Stefanick

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Real Life Catholic)